Bạn Đã Biết: Import Styles – AutoCAD – Have You Tried

Hàng tháng, chúng tôi nhận được phản hồi và đề xuất tuyệt vời từ khách hàng cho các bài viết tương lai của Have You Tried.
Điều này rất quan trọng và là yếu tố để thảo luận cho các bài báo sau này.

import style autocad

Có một số phản hồi rất nổi bật về việc Tái sử dụng và Nhập văn bản, kích thước, bàn hoặc leader style từ một mẫu hoặc bản vẽ khác.

Chủ đề của Have You Tried tháng này, chúng tôi tập trung về việc nhập các kiểu từ bản vẽ và mẫu sẵn có cho bản vẽ hiện tại của bạn.

Bao Gồm:

  • Nhập các kiểu bằng DesignCenter
  • Sao chép các kiểu được liên kết với hình học hiện có
  • Chèn các kiểu từ một mẫu
import style autocad 1

Bạn có thắc mắc về phần mềm AutoCAD?

Hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24h!

Error: Contact form not found.

+842839260097
Liên hệ