AutoCAD Web App: 10 Điều Bạn Cần Biết Về Ứng Dụng Web Của AutoCAD

Độ Trung Thực Hình Ảnh

AutoCAD Web App được xây dựng với công cụ AutoCAD gốc và giao diện trông giống như AutoCAD Desktop.

Nếu bạn đã quen làm việc trong AutoCAD Desktop, bạn có thể thiết lập và chạy nhanh chóng trong AutoCAD Web App.

Nếu bạn chưa quen với AutoCAD, không vấn đề gì, bạn có thể tận hưởng giao diện người dùng hiện đại, đơn giản hóa.

AutoCAD web app

Cloud Partners

AutoCAD Web App kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây hàng đầu, bao gồm Microsoft OneDrive, Google Drive, Box và Dropbox.

Nếu bạn đang lưu tệp bằng các dịch vụ lưu trữ đám mây, bạn có thể dễ dàng truy cập chúng từ AutoCAD Web App.

Ngoài ra, bạn có thể mở trực tiếp các tệp được lưu trên đám mây bằng AutoCAD Web App

AutoCAD Web App

Tab Model và Layout

Bạn có thể hoàn thành công việc thực sự trong AutoCAD Web App bằng cách thiết kế trong không gian mô hình và không gian giấy.

Với các tab Model và Layout, bạn có thể thực hiện các sửa đổi để phù hợp với nhu cầu dự án của mình.

Dòng Lệnh

Dòng lệnh AutoCAD, với các lệnh hàng đầu và phím tắt, nằm trong AutoCAD Web App.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập các công cụ trong Command Palette

Layers

Trong ứng dụng web AutoCAD, bạn có thể dễ dàng quản lý các Layer của mình và điều chỉnh khóa, màu và khả năng hiển thị của chúng trong tab Layer.

AutoCAD web app 2

Snap Overrides

Kiểm soát vị trí đặt con trỏ khi bạn đang soạn thảo, giống như trong AutoCAD Desktop.

Điều này cải thiện độ chính xác, cho dù bạn đang thực hiện phép đo hay thêm một chuỗi thứ nguyên.

Blocks và Xrefs

Blocks palette cho phép bạn xem và sửa đổi các khối trong bản vẽ của mình, và chia sẻ các khối mà bạn đang sử dụng trong AutoCAD desktop.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập thư viện Block mà mình đã sử dụng trên máy tính để bàn.

Đồng thời, trong ứng dụng web AutoCAD, bạn có thể sử dụng Xrefs để chồng các bản vẽ và phối hợp với nhóm của mình, giống như trên máy tính để bàn.

AutoCAD Qua Các Nền Tảng

Bằng cách “Lưu vào Web và Mobile”, bạn có thể nhanh chóng chuyển từ làm việc trên tệp DWG trong AutoCAD Desktop sang làm việc trên cùng một tệp trong AutoCAD Web App trong trình duyệt và ngược lại.

Bạn có thể thực hiện các thay đổi theo thời gian thực, bất kể bạn ở đâu.

Chuyển Sang PDF

Cần truyền tải thiết kế của bạn với những người khác?

Bạn chuyển bản vẽ sang PDF bằng AutoCAD Web App, cũng như sửa đổi cài đặt chuyển đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình.

AutoCAD to PDF file

Thuê Bao AutoCAD và Chương Trình Web App

AutoCAD Web App bao gồm trong thuê bao AutoCAD hoặc AutoCAD LT.

Nếu bạn muốn dùng thử mà không cần thuê bao, bạn có thể truy cập miễn phí toàn bộ chức năng của AutoCAD Web App và kéo dài thời hạn với Chương trình Web App mới.

BONUS: Hatch

Hatch: Trong ứng dụng web AutoCAD, bạn có thể tạo các khu vực trong bản vẽ của mình bằng các mẫu hatch và sửa đổi chúng với các thuộc tính hatch có thể chỉnh sửa, tương tự như AutoCAD trên máy tính của bạn.

+842839260097
Liên hệ