Lệnh Tính Diện Tích, Chu Vi, Đo Chiều Dài Trong AutoCAD

Lệnh Tính Diện Tích – Chu Vi Trong AutoCAD

Lệnh AA ( Area ) để tính diện tích, chu vi của đối tượng hình học kín bạn cần đo.

  1. Tính diện tích, chu vi thủ công:

Nhập AA > Enter > Gióng theo các cạnh đối tượng kín >Enter

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=a4q6tIGspLk[/embedyt]

2. Tính diện tích, chu vi hình học kín dạng Pline

Nhập AA > Enter > Nhập O (Object) > Enter > Chọn đường bao đối tượng hình học kín > Enter

3. Tính diện tích, chu vi của nhiều đối tượng hình học kín dạng Pline

Nhập AA > Enter > Nhập A (Add area) > Enter > Nhập O (Object) > Enter > Gióng theo đối tượng hình học kín hoặc chọn đường bao các đối tượng > Enter.

Các số liệu về diện tích và chu vi được thể hiện ở con trỏ chuột hoặc phần nhập lệnh Command.

Lệnh Đo Chiều Dài – Khoảng Cách Trong AutoCAD

  1. Lệnh DIM (Dimension)

Để sử dụng lệnh, bạn gõ DIM > Space > Chọn đoạn thẳng cần đo

Ngoài ra, AutoCAD còn có nhiều tùy chọn đo kích thước khác.

DLI: Lệnh đo đoạn thẳng đứng hoặc ngang
DAL: Lệnh đo đoạn thẳng xiên
DCO: Lệnh đo liên tục
DRA: Lệnh đo bán kính đường tròn hoặc bán kính cung tròn
DDI: Lệnh đo đường kính đường tròn
DAR: Lệnh đo cung tròn
DOR: Lệnh ghi tọa độ điểm
DAN: Lệnh đo góc
DI: Lệnh xem thuộc tính đối tượng

Lệnh Quick Measure AutoCAD (lệnh tắt – MEASUREGEOM)

Với phiên bản mới nhất AutoCAD 2020, việc đo khoảng cách, diện tích hay chu vi các đối tượng có thể thao tác một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng lệnh Quick Measure hoặc lệnh tắt MEASUREGEOM.

Quick measure tool autocad

Bạn có thể sử dụng tính năng bằng cách trên thanh Ribbon > Utilities > Measure > Quick.

Tính năng Quick Measure giúp bạn có thể kiểm tra được chiều dài của đoạn thẳng, khoảng cách của các cạnh, bán kính đường tròn hoặc đường cong.

Chỉ bằng cách rê chuột tới đối tượng hay click vào khu vực đối tượng hình học kín để tính diện tích và chu vi.

Lệnh Quick Measure AutoCAD
+842839260097
Liên hệ