Lệnh Scale(SC): Phóng To – Thu Nhỏ Kích Thước Đối Tượng AutoCAD

Trong phần mềm AutoCAD, để thực hiện điều chỉnh tỉ lệ đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với các cách sử dụng khác nhau.

Bạn có thể gọi lệnh Scale trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.

Gọi Lệnh Scale Trên Thanh Công Cụ

Trên giao diện của AutoCAD, để gọi lệnh bạn truy cập vào mục Home 🡪 Modify 🡪 Scale.

Lệnh Scale Thanh Công Cụ AutoCAD

 

Sau đó, để sử dụng lệnh bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng cần điều chỉnh tỉ lệ 🡪 Space.

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point và gióng thủ công với điểm thứ 2 hoặc nhập hệ số tỉ lệ cho đối tượng và Space.

contact us konia 2

Nhập Lệnh Tắt SC (Scale)

1. Lệnh Scale Thủ Công

Khi bạn nhập lệnh tắt SC 🡪 Space, lệnh thay đổi tỉ lệ đối tượng Scale được khởi động.

Sau đó, chọn điểm gốc Base Point và điểm gióng thứ 2 để thực hiện điều chỉnh tỉ lệ đối tượng.

contact us konia 2

2. Lệnh Scale Theo Hệ Số Tỷ Lệ (Scale Factor)

Bạn có thể để ý thông số Specify Scale Factor sẽ thay đổi khi bạn di chuột tại các vị trí khác nhau để chọn điểm gióng thứ 2.

Nếu bạn nhập Scale Factor bằng 1 🡪 Tỉ lệ giữa đối tượng sau/ đối tượng đầu bằng 1 🡪 Kích thước đối tượng không thay đổi.

Ví dụ: Bạn muốn phóng kích thước gấp 2 lần cho đối tượng hình vuông có cạnh 10 cm, nghĩa là Scale Factor bạn sẽ nhập vào là 2.
Sau khi thay đổi tỉ lệ, cạnh của hình vuông sẽ là 20 cm. 

contact us konia 2

3. Scale Theo Tỷ Lệ Và Tạo Đối Tượng Mới

Trong trường hợp bạn cần giữ lại đối tượng ở vị trí cũ và cần tạo thêm 1 đối tượng tương tự với một hệ số tỉ lệ khác. Bạn có thể thao tác sau khi khởi động lệnh Scale:
Bước 1: Chọn đối tượng 🡪 Space

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point 🡪 nhập C (Copy) 🡪 Space

Bước 3: Chọn điểm gióng thứ 2 hoặc nhập hệ số tỉ lệ và kết thúc lệnh.

contact us konia 2

4. Lệnh Scale Với Tham Chiếu

Khi bạn cần thay đổi tỉ lệ đối tượng với các điểm tham chiếu từ một đối tượng khác, bạn có thể sử dụng Reference trong lệnh Scale bằng cách thao tác:

Bước 1: Chọn đối tượng cần điều chỉnh tỉ lệ 🡪 Space

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point 🡪 Nhập R (Reference) 🡪 Space

Bước 3:  Chọn 2 điểm tham chiếu trên đối tượng cần điều chỉnh tỉ lệ 🡪 Nhập P (Points) 🡪 Space

Bước 4: Chọn 2 điểm tham chiếu trên đối tượng bạn muốn tham chiếu 🡪 đối tượng sẽ được thay đổi tỉ lệ theo đường thẳng tham chiếu tạo từ 2 điểm chọn ở bước 4.

contact us konia 2
+842839260097
Liên hệ