Lịch sử phiên bản EZPeb by Konia 2023

Beta 1.0 phát hành 1/3/2023

Tính năng chính: Hỗ trợ tạo mô hình nhà thép (mái tôn…) theo tham số do chính người dùng tùy chỉnh.

Beta 2.0 phát hành 1/6/2023

Cập nhật mới:

  • Cho phép người dùng tùy chỉnh chi tiết từng frame đơn lẻ.
  • Thông số dim (dimension) trực quan, hỗ trợ tối đa quá trình thiết kế single frame.

Beta 2.1 phát hành 1/9/2023

Cập nhật mới:

  • Hỗ trợ tạo Crane Beam, Cap Channel
  • Giới hạn lãnh thổ Việt Nam. Người dùng ở quốc gia khác cần “Create registration file” để nhận license sử dụng tool. 
+842839260097
Liên hệ