NÊN CHỌN SẢN PHẨM NÀO TRONG CÁC SẢN PHẨM HỆ TEKLA STRUCTURES?

NÊN CHỌN STEEL, REBAR, PRECAST, CONCRETE HAY SẢN PHẨM NÀO KHÁC TRONG CÁC SẢN PHẨM HỆ TEKLA STRUCTURES?

Nếu bạn chưa biết Tekla là gì, tham khảo tại ĐÂY

Tekla Structure đã thay đổi hình thức cấp phép sản phẩm từ cung cấp licese thời hạn vĩnh viễn sang thuê bao có thời hạn (Subscription) hoặc thuê bao định kỳ (Recurring  subscription). Một thay đổi lớn nữa là Tekla sẽ không cung cấp 10 sản phẩm riêng lẻ như trước thay vào đó sẽ cung cấp các bộ sản phẩm Tekla Structures Carbon, Tekla Structures Graphite, Tekla Structures Diamond với tính năng tăng dần. Ngoài ra các bản Tekla cho EducationDeveloper cũng đã được phát triển.

Lưu ý, các license bản vĩnh viễn vẫn được sử dụng bình thường.

Tính năng của các bộ sản phẩm Tekla.

Tekla Structures Carbon

  • Dùng để mở và xem mô hình, chia sẻ các thông tin dự án. Thường các tổng thầu sẽ dùng bản Tekla Carbon
tekla

Tekla Structures Graphite

  • Dùng để mô hình hóa đối tượng, tạo bản vẽ ,nhưng không đánh số được bản vẽ.  Nhà thầu bê tông, các công ty tư vấn thiết kế sẽ dùng Tekla Graphite
Untitled 1

Tekla Structures Diamond

  • Tạo bản vẽ sản xuất thép và Bê -tông đánh số các đối tượng riêng biệt, tạo bản vẽ sản xuất. Các công ty về kết cấu thép, bê tông đúc sẵn sẽ sử dụng bản này
precast
steel

Chi tiết các tính năng của từng bộ sản phẩm như sau:

 CarbonGraphiteDiamond
Modeling
Opening and viewing models
Modeling of parts, steel assemblies, precast cast units, concrete pour units 
Creating steel and concrete components ✔1
Creating unique part marking (numbering) ✔2
Intelligent batch editing tools  
Planning tools
Logistics planning, sequencing, scheduling, classifying, status visualization
Drawings and reports
Creating reports & print drawings
Creating general arrangement, rebar and anchor bolt drawings (plan, section, erection) 
Creating steel and concrete production drawings (part, assembly, cast units)  
Interoperability
Exports for steel CNC & MIS systems
Exports to rebar manufacturing systems
Exports for precast concrete ERP & MES systems
Work with reference models (such as DWG, DXF, IFC formats)
Analyzing   
Create analysis models and analysis loads 
Analysis and design interfaces 
Other   
Open API capabilities

✔1 = Conceptual components only.

✔2 = Numbering is limited to cast-in-place parts, cast units and reinforcement.

Để có thêm thông tin, vui lòng đối chiếu nhu cầu của bạn với bảng tính năng sản phẩm Tekla Structures dưới đây:

 FullSteel DetailingPrecast Concrete DetailingRebar DetailingEngineeringConstruction ModelingEPM ModelerPrimaryProduction Planner for ConcreteProject ViewerDrafter
Viewing
Grids, construction lines, points
Building elements✔1
Assemblies
Precast cast units
Batch editing      
Pour modeling✔2✔2✔2✔2✔2✔2✔2✔2
Pour viewing✔2✔2✔2✔2✔2✔2✔2✔2✔2✔2✔2
Cast in Place cast units
Numbering✔6✔3
Assigning control numbers
Steel components✔8✔8✔8✔8
Concrete components✔5, 8✔8✔8✔8
User-defined attributes✔9✔9✔7
Locking
Multi-user
Clash check manager
Planning tools
Lotting
Precast planning tools (such as Palletizer and Stacker)✔10
Sequencer
Project status visualization (4D)
Task manager
Organizer✔4
External editors
Symbol Editor
Template Editor
Drawings, plans and reports
Drawing layout editor
Creating general arrangement drawings (plan, section, erection)
Modifying general arrangement drawings (plan, section, erection)
Creating steel fabrication drawings (single-part drawings)
Modifying steel fabrication drawings (single-part drawings)
Creating steel fabrication drawings (assembly drawings)
Modifying steel fabrication drawings (assembly drawings)
Creating precast concrete drawings (cast unit drawings)
Modifying precast concrete drawings (cast unit drawings)
Creating cast-in-place concrete drawings (cast unit drawings)
Modifying cast-in-place concrete drawings (cast unit drawings)
Anchor bolt plans
Reports
Printing and plotting
Interoperability
Export CNC, DSTV
Steel MIS links
Import 2D and 3D DWG, DXF
Export 3D DWG, DXF, DGN
Export drawings (DXF, DWG)
Import and export CAD and FEM packages
IFC export
CIS/2 import and export
ELiPLAN import and export
BVBS export
HMS export
Unitechnik export
View reference models
Insert reference models (DXF, DWG, DGN, IFC, XML, PDF)
Layout manager
Analyzing
Create analysis model
Analysis and Design interface
Loads
Open API
Open API capabilities✔4

✔1 = Limitation: 2500 parts, 5000 reinforcement objects, unlimited number of bolts.

✔2 = Pours are enabled by an advanced option.

✔3 = Numbering is limited to cast-in-place parts, cast units and reinforcement.

✔4 = View only.

✔5 = Cast in Place concrete components only.

✔6 = Numbering is limited to steel parts and cast units.

✔7 = User-defined attributes in drawing properties can be edited, others view only.

✔8 = Conceptual components only.

✔9 = User-defined attributes that affect numbering cannot be edited.


CSKH:

Miền Nam:

0965.694.591- Ms. Hồng Ngọc | Email: ngoc.vu@konia-group.com

0903.920.792- Ms. Đỗ Linh Ân | Email: an.do@konia-group.com.

Miền Bắc: 0822.238.886 – Ms. Thu Hiền |Email: thuhien.nguyen@konia-group.com

+842839260097
Liên hệ