TIP – Modeling sloping slabs

Screenshot 2021 03 03 151044

Modeling Sloping Slabs

Bây giờ mô hình những bề mặt hình học phức tạp như sàn với nhiều cao độ thay đổi. Giao diện làm việc được cải tiến, tính năng chèn thêm các điểm cao độ trên bề mặt, dễ dàng điều chỉnh vị trí và cao độ của các điểm tạo độ dốc.

Xem thêm các tính năng mới tại www.tekla.com/2020

Tìm hiểu thêm:

Tekla Tip: ng cụ Solid Error chẩn đoán lỗi