TIP – Modeling sloping slabs

Modeling Sloping Slabs

Bây giờ mô hình những bề mặt hình học phức tạp như sàn với nhiều cao độ thay đổi. Giao diện làm việc được cải tiến, tính năng chèn thêm các điểm cao độ trên bề mặt, dễ dàng điều chỉnh vị trí và cao độ của các điểm tạo độ dốc.

Xem thêm các tính năng mới tại www.tekla.com/2020

Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ NG TY TNHH KƠ NIA

Điện thoại: 0906 121 726

Email: hoa.nguyen@konia-group.com

Tìm hiểu thêm:

Tekla Tip: ng cụ Solid Error chẩn đoán lỗi

+842839260097
Liên hệ