Phục vụ khách hàng tốt hơn với dữ liệu thời gian thực trong Trimble Connect

aHViPTgyNzM5JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVjOGE0ODhjNzFmOWUucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9ZmZhMzYzNzRmNjQ0NmE1NDA1NTkyYTQwMTI3YWJjMjY%253D

Markku Räisänen, trưởng thiết kế của Betset, một trong những công ty bê tông đúc sẵn lớn nhất Phần Lan, cho biết: “Ở Phần Lan, gần như tất cả thiết kế và chi tiết về kết cấu và cấu kiện đúc sẵn đều được thực hiện bằng phần mềm Tekla Structures. Công ty có một lịch sử thú vị và đa dạng về các dự án thiết kế và phát triển trong ngành precast từ những năm 1950.

“Tekla Structures đã là công cụ chính của tôi từ năm 2009” Räisänen nói. “Trước khi ứng dụng thiết kế bằng Tekla và Trimble Connect vào hệ thống sản xuất, tất cả đơn vị và thông tin liên quan đến sản xuất đều được chuyển ‘thủ công’ bằng cách sử dụng bản vẽ 2D và email. Ví dụ: kích thước và phụ kiện của thiết bị được chọn từ bản vẽ 2D và trạng thái sản xuất được thông báo cho khách hàng bằng bảng tính Excel.

Liên kết mở rộng để kết nối mô hình với hệ thống ERP của công ty

“Để tối ưu các mô hình xây dựng Tekla, chúng tôi đã tạo công cụ mở rộng Betset Extractor để liên kết mô hìnhaHViPTgyNzM5JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkZjA5YzdmNWFjMTIucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9Yjg1ZmEzZDNlYjEyOWUwZDgwMDZhOWY4ZGI0NWU3NmE%253D với hệ thống ERP của Betset. Với công cụ mở rộng này, tất cả thông tin cast unit và kế hoạch được tích hợp vào hệ thống của chúng tôi. Kỹ sư thiết kế có thể xác định bản sửa đổi đang được đề cập, nhận trạng thái sản xuất của từng cast unit cụ thể trực tiếp trên mô hình Tekla trong thời gian thực và giao tiếp với dây chuyền sản xuất Betset. Trong số những thứ khác, kỹ sư thiết kế có thể từ chối việc đổ khuôn trong mô hình Tekla nếu cần” Räisänen nói.

Tất cả các mô hình Tekla đã tạo đều được xuất bản lên Trimble Connect và Betset ERP tự động cập nhật trạng thái sản xuất cho mô hình Trimble Connect này. Quá trình này tận dụng triệt để công cụ Status Sharing và tích hợp API.

“Chúng tôi đã bắt đầu ứng dụng rộng rãi Trimble Connect trong tất cả các hoạt động sản xuất của Betset. Chúng tôi cũng sử dụng Trimble Connect để đánh giá dự án và các thành phần riêng lẻ. Có một kết nối thời gian thực giữa mô hình Trimble Connect và Betset ERP”, Räisänen nói. “Ví dụ: chúng tôi thường cần đảm bảo rằng các bản vẽ cast-unit của một số bộ phận nhất định của tòa nhà hay một số đơn vị khuôn đúc cần được sẵn sàng để chế tạo. Bằng cách liên kết mô hình từ Trimble Connect với hệ thống ERP của chúng tôi, chúng tôi có thể xác minh ngay thông tin này trong mô hình”.

Truy cập vào thiết kế đúc sẵn và dữ liệu sản xuất tại công trường

aHViPTgyNzM5JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzVkZjA5ZDE1MjIwN2EucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9NTg4NmFmNTEyZDZlNDA3NmM4MWU1NTZkOTQyNTEyNWE%253D

Theo Räisänen, lợi ích chính của việc chia sẻ thông tin trong Trimble Connect là trao đổi dữ liệu mở, tự động và theo thời gian thực. Tất cả các bên làm việc trong dự án nhanh chóng nhận thức được giai đoạn và tình trạng của thiết kế, sản xuất và lắp đặt tại công trường. Betset đánh giá cao khả năng mở rộng và cập nhật dữ liệu được kết nối với mô hình trong Trimble Connect nhờ chức năng đồng bộ hóa và liên kết giữa nó và Tekla Structures.

“Khách hàng của chúng tôi tại công trường cũng hào hứng như chính nhân viên của chúng tôi với những công nghệ mới này. Giờ đây, đội công trường có thể truy cập trực tiếp vào trạng thái sản xuất và thiết kế đúc sẵn của chúng tôi trong mô hình bằng cách sử dụng công cụ trạng thái Trimble Connect. Họ biết từng phần đúc sẵn ở đâu, họ có thể lập kế hoạch trình tự lắp dựng và giờ đây họ có thể lưu trạng thái lắp dựng bằng cùng một công cụ. Các khách hàng hiện cũng đã biết về tình trạng thiết kế và sản xuất, đây là thông tin quan trọng để theo kịp tiến độ. Trong tương lai, chúng tôi muốn đưa các quy trình đặt hàng và lập kế hoạch theo đơn vị cụ thể vào Trimble Connect như một công cụ dựa trên mô hình”.

“Việc sử dụng Trimble Connect trên thiết bị di động rất đáng giá, vì nó cho phép chúng tôi tự do truy cập đúng dữ liệu ở đúng nơi và vào đúng thời điểm. Chúng tôi tin rằng Trimble Connect đang nâng cấp và phát triển để trở thành một nền tảng cộng tác thực sự cho phép chúng tôi chia sẻ và làm phong phú thêm thông tin một cách dễ dàng và theo thời gian thực” Räisänen kết luận.

Nguồn: Tekla

+842839260097
Liên hệ