SketchUp x GenAI: hiện thực hóa tầm nhìn của bạn nhanh hơn với Diffusion

Đưa tầm nhìn sáng tạo của bạn vào trọng tâm chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bản phát hành mới nhất của chúng tôi, SketchUp DiffusionLABS cho phép bạn khai thác sức mạnh biến đổi của AI trong SketchUp để tạo hình ảnh được hiển thị trong vài giây. Tương lai là ở đây, bạn sẽ sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn.

GIF showing a variety of conceptual images generated using SketchUp Diffusion

Nhanh chóng tạo ra các kết xuất concept ngay cả từ một mô hình 3D cơ bản bằng cách sử dụng SketchUp Diffusion.

Trong công việc hàng ngày, bạn có thể cần phải truyền đạt ý tưởng của mình một cách nhanh chóng và rõ ràng. Với khả năng thiết kế dường như vô hạn, chúng ta phải đối mặt với việc cân bằng giữa thời gian dành cho thiết kế và thời gian dành cho việc tạo ra những hình ảnh đại diện thể hiện các giải pháp tốt nhất, sáng tạo nhất của bạn.
May mắn thay, AI có thể giúp đỡ. Đây là cách thực hiện.

SketchUp + AI

AI có khả năng mở rộng khả năng sáng tạo của bạn và mở ra những tiềm năng mới. Chúng tôi cam kết thúc đẩy sự đổi mới và giúp AI có thể tiếp cận được ở những nơi chúng tôi phát hiện ra tiềm năng của nó nhằm biến đổi công việc theo hướng tốt hơn.

Mặc dù AI không tự có tầm nhìn sáng tạo riêng nhưng nó có thể giúp bạn tập trung vào tầm nhìn của mình. Diffusion vừa được phát hành trong #SketchUpLabs, đưa AI tổng hợp dễ sử dụng vào SketchUp, cung cấp một cách mới để nhanh chóng tạo ra các hình ảnh truyền cảm hứng cho quá trình sáng tạo và hỗ trợ câu chuyện thiết kế của bạn.

Đưa tầm nhìn của bạn vào trọng tâm

Chọn từ tám kiểu cài sẵn để xác định tính thẩm mỹ cho hình ảnh được tạo của bạn.

Nếu bạn có thể mô tả nó thì bây giờ bạn có thể nhìn thấy nó trong SketchUp. Với prompt text và một mô hình đơn giản, bạn có thể tạo ra các hình ảnh chân thực hoặc cách điệu để thể hiện ý tưởng khác biệt của mình.

Thay vì tìm kiếm thứ gì đó tương tự như những gì bạn hình dung và cố gắng truyền đạt cho khách hàng ý tưởng của bạn “gần giống nhưng có một chút khác biệt”, giờ đây bạn có thể nắm bắt chính xác hơn sự sáng tạo độc đáo của mình.

Series of AI-generated images exploring interior design kitchen concepts with SketchUp Diffusion

Di chuyển nhanh chóng từ bản phác thảo ý tưởng đến các tùy chọn thiết kế được hiển thị.

Mẹo nhanh: Bắt đầu với phong cách thẩm mỹ ưa thích của bạn bằng cách chọn một trong các kiểu cài sẵn của Diffusion.

Hơn cả sáng tạo hình khối

Thanh trượt cài đặt cho phép bạn tinh chỉnh đầu ra hình ảnh của mình. Duy trì hình dạng mô hình của bạn hoặc tăng thêm sức mạnh cho prompt của bạn.

Nếu bạn cảm thấy hơi bế tắc hoặc muốn khám phá nhiều khả năng hơn, hãy tìm cảm hứng bằng cách nhập mô tả về hình ảnh mà bạn muốn xem. Hãy ngồi lại và để AI đưa ra những concept mới trước mặt bạn.

Thanh trượt cài đặt cho phép bạn quyết định mức độ ảnh hưởng của lời nhắc và mức độ tuân thủ nghiêm ngặt mô hình của bạn trong các hình ảnh được tạo.

Ví dụ: giả sử bạn có một mô hình tạo khối cơ bản và muốn tạo ra một số khái niệm về hình thức và độ hoàn thiện của dự án. Mô tả cách bạn muốn tòa nhà trông như thế nào bằng prompt, sau đó thử thử nghiệm với các thanh trượt cài đặt. Việc chọn “prompt influence” thay vì “respect model geometry” sẽ bám sát mô tả văn bản của bạn nhưng sẽ biến đổi mô hình của bạn trong các hình ảnh được tạo để bạn có thể thấy các yếu tố mới có thể truyền cảm hứng cho một hướng đi hoàn toàn mới.

Các cài đặt cũng hoạt động theo hướng khác. Nếu bạn đang tìm hiểu sâu hơn về mô hình của mình và muốn khám phá những thứ như bối cảnh, ánh sáng và chất liệu, hãy bật “respect model geometry” để tạo ra các hình ảnh hiển thị mô hình chính xác của bạn với độ hoàn thiện và bối cảnh mà bạn chỉ định.

Mẹo nhanh: Bạn có thể chuyển thẳng đến prompt để xem ý tưởng của mình được thể hiện trước khi bạn lập mô hình một điều gì đó..

Tìm sự liên kết sớm hơn

Thêm hình ảnh đã tạo dưới dạng lớp phủ trong mô hình SketchUp bằng cách sử dụng Add Scene.

Kiểm tra các tùy chọn một cách nhanh chóng và đưa ra quyết định tốt hơn với mô hình 3D, tạo ý tưởng, trực quan hóa nhanh chóng và các công cụ cộng tác — tất cả đều có trong SketchUp.
Khi bạn đã sẵn sàng chia sẻ danh sách rút gọn các hình ảnh khám phá của mình với các bên liên quan, hãy sử dụng “Add scene” để lưu hình ảnh của bạn dưới dạng lớp phủ trong khung nhìn SketchUp. Cảnh dễ điều hướng sẽ giúp bạn đưa khách hàng và cộng tác viên đi thẳng vào trọng tâm thiết kế của bạn. Xác định các giải pháp lý tưởng và thúc đẩy dự án tiến triển nhanh hơn.

Duy trì quyền kiểm soát sáng tạo

Kết hợp chế độ Markup trên iPad với Diffusion để chuyển từ phác thảo sang kết xuất concept trong vài giây. 

Chúng tôi coi AI là đối tác lên ý tưởng và trợ lý sản xuất, nhưng tầm nhìn vẫn là lĩnh vực của bạn. Cuối cùng, bạn kiểm soát đầu vào bằng bất kỳ sự kết hợp nào giữa mô hình, đánh dấu trên iPad và prompt. Bạn xác định đầu ra bằng cách chọn Styles và Settings thích hợp nhất. Cuối cùng, bạn chọn cách chia sẻ hoặc sử dụng kết quả.

Tinh chỉnh prompt để phát triển thêm ý tưởng, lưu hình ảnh dưới dạng Scene để tạo mô hình hoặc phác thảo trên đó hoặc chia sẻ hình ảnh để bắt đầu cộng tác. Sự lan tỏa tồn tại ở điểm giao thoa giữa tự do sáng tạo và năng suất mở rộng.

Nguồn: SketchUp blog

+842839260097
Liên hệ