Tekla Tip: Công cụ Solid Error chẩn đoán lỗi

List solid error parts

Tekla Structures đã có Solid Error – công cụ tìm ra lỗi của mô hình 3D

Xem thêm những Tips và hướng dẫn sử dụng Tekla Structures tại đây


Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ CÔNG TY TNHH KƠ NIA

Điện thoại: 0906 121 726

Email: hoa.nguyen@konia-group.com

Nguồn: Tekla

+842839260097
Liên hệ