Thành phần tùy chỉnh – Kết nối Precasters

custom components

Custom Components

Phần mềm tạo mô hình 3D thông minh Tekla giúp Precaster hoạt động hiệu quả hơn. Tekla hỗ trợ ở mọi giai đoạn của quy trình từ thiết kế và đấu thầu cho đến sản xuất tới kho hàng, giao hàng và lắp đặt. Với Tekla, người dùng có thể dựng mô hình tham số thông minh, kiểm tra và khắc phục lỗi; tạo bản vẽ chi tiết cho tất cả các giai đoạn, cung cấp dữ liệu sản xuất, quản lý lịch trình sản xuất và giao hàng đồng thời sản xuất trực quan hóa 4D và phân chia nhiệm vụ.

Trong video này chia sẻ cách tạo Custom component cho BTĐS trong Tekla Structures. Video này là nằm trong chương trình học Tekla Structures miễn phí

Vui lòng liên hệ KONIA để được sự hỗ trợ CÔNG TY TNHH KƠ NIA

Điện thoại: 0906 121 726

Email: hoa.nguyen@konia-group.com

Nguồn: Tekla

Xem thêm:

Khóa học Tekla miễn phí

+842839260097
Liên hệ