Sử Dụng AutoCAD Kết Hợp Google Earth

Tận dụng lợi thế của Google Earth trong AutoCAD?

Có sẵn trên Autodesk App Store, CAD-Earth “được thiết kế để dễ dàng nhập và xuất hình ảnh, đối tượng và lưới địa hình giữa Google Earth và AutoCAD” cũng như tạo các đường đồng mức và cấu hình động.

Sử dụng Google Earth với AutoCAD

Ứng dụng có một loạt các tính năng bổ sung, bao gồm:

  • Lệnh nhập được tối ưu hóa hoàn toàn tốc độ và hiệu suất
  • Các thực thể CAD xuất sang Google Earth nhóm theo tên Layer
  • Bản xem trước trong thế giới thực; di chuyển, chia tỷ lệ và xoay trong thời gian thực cho đến khi chúng khớp với vị trí chính xác
  • Chèn hình ảnh tham chiếu địa lý
  • Phân tích vùng dốc
  • Hồ sơ và mặt cắt từ lưới
  • Trợ giúp mở rộng theo từng bước

CAD-Earth cung cấp bản dùng thử 30 ngày miễn phí và có thể tải xuống tại đây.

CAD Earth 2

Cập Nhật:
Kể từ khi bài viết này được xuất bản, chúng tôi cũng đã giới thiệu cách Plex.Earth 4 kết hợp AutoCAD, Google Earth và Google Maps.

Bạn có thể đọc bài viết tại đây hoặc tìm hiểu thêm về Plex.Earth 4 trên website của họ.

+842839260097
Liên hệ