Lệnh Xoay Đối Tượng Trong AutoCAD – Rotate(Ro) Trong CAD

Trong phần mềm AutoCAD, để thực hiện xoay đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Rotate (RO) với các cách sử dụng khác nhau.

Bạn có thể gọi lệnh Rotate trên thanh công cụ, hoặc gõ lệnh tắt Ro (Rotate).

Gọi Lệnh Rotate Trên Thanh Công Cụ

Trên giao diện của AutoCAD, để gọi lệnh bạn truy cập vào mục Home 🡪 Modify 🡪 Rotate.

Lenh Rotate Thanh Cong Cu AutoCAD

 

Sau đó, để sử dụng lệnh bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng cần xoay 🡪 Space.

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point và gióng thủ công với điểm thứ 2 hoặc nhập góc xoay cho đối tượng và Space.

contact us konia

Nhập Lệnh Tắt Ro (Rotate)

1. Xoay Thủ Công Bằng 2 Điểm Gióng

Khi bạn nhập lệnh tắt RO 🡪 Space, lệnh xoay đối tượng Rotate được khởi động.

Sau đó, chọn điểm gốc Base Point và điểm gióng thứ 2 để thực hiện xoay đối tượng.

contact us konia

2. Xoay Với Góc Xoay Cụ Thể

Sau khi khởi động lệnh Rotate, bạn có thể nhập góc xoay bạn muốn và nhấn Enter để thực hiện và kết thúc lênh.

contact us konia

3. Xoay Và Tạo Mới Đối Tượng

Trong trường hợp bạn cần giữ lại đối tượng ở vị trí cũ và cần tạo thêm 1 đối tượng tương tự với một góc xoay khác.

Bạn có thể thao tác sau khi khởi động lệnh Rotate:

Bước 1: Chọn đối tượng 🡪 Space

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point 🡪 nhập C (Copy) 🡪 Space

Bước 3: Chọn điểm gióng thứ 2 và kết thúc lệnh.

contact us konia

4. Xoay Với Điểm Tham Chiếu

Khi bạn cần xoay đối tượng với các điểm tham chiếu từ một đối tượng khác, bạn có thể sử dụng Reference trong lệnh Rotate bằng cách thao tác:

Bước 1: Chọn đối tượng cần xoay 🡪 Space

Bước 2: Chọn điểm gốc Base Point 🡪 Nhập R (Reference) 🡪 Space

Bước 3: Chọn 2 điểm tham chiếu trên đối tượng cần xoay 🡪 Nhập P (Points) 🡪 Space

Bước 4: Chọn 2 điểm tham chiếu trên đối tượng bạn muốn tham chiếu 🡪 đối tượng sẽ được xoay theo đường thẳng tham chiếu tạo từ 2 điểm chọn ở bước 4.

contact us konia

+842839260097
Liên hệ