Sử dụng Trimble Connect với SketchUp

IG igzKbPrvRqPXsSsf BSQJOZPxzaB3yjbO4u7Fic1H0mDeWD8 ohHLBYoQ5Tf6gYMATfQMmBpPNVOwm0Wu2kbMME0Rj1RJ vCrEgJCBd1dW IxR2MYjFOEg7FaIftUUI 1392uVJqQwRfXPA

Trimble Connect for Business được bao gồm khi bạn mua thuê bao SketchUp. Kích hoạt các công cụ để đồng bộ hóa tệp SketchUp với Trimble Connect mở ra một khía cạnh hoàn toàn mới cho SketchUp, bao gồm:

 • Lưu trữ tệp không giới hạn 
 • Đồng bộ tệp tự động giữa các máy tính (với Trimble Sync) 
 • Lịch sử phiên bản cho các mục đích khôi phục 
 • Khả năng cộng tác lập mô hình từ xa tuyệt vời 
 • Các công cụ quản lý dự án

Bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu với Trimble Connect, cũng như hướng dẫn bạn cách sử dụng hai công cụ tuyệt vời để đồng bộ hóa các tệp SketchUp của máy tính với Trimble Connect.

Tổng quan nhanh về các thuật ngữ và liên kết đến các phần:

 • Trimble Connect rất ấn tượng ngay cả khi không có hai công cụ đồng bộ SketchUp bên dưới. Đây là công cụ lưu trữ tệp và cộng tác dựa trên đám mây, nơi bạn có thể xem mô hình 3D, giao nhiệm vụ cho cộng tác viên cũng như chỉ định quyền truy cập xem / chỉnh sửa thư mục dự án. Trimble Connect cũng là nơi bạn có thể khai thác lịch sử phiên bản để khôi phục tệp đã chỉnh sửa
 • Trimble Connect 2.0 Extension for SketchUp cho phép bạn tải xuống các tệp theo yêu cầu từ các thư mục Trimble Connect trực tuyến của bạn trực tiếp vào SketchUp, chỉnh sửa và tải lại các mô hình đó lên Trimble Connect, tham khảo nhiều mô hình cộng tác viên cùng nhau và hơn thế nữa!
 • Trimble Connect Sync is a stand-alone desktop application. Much like Google Drive or Dropbox’s syncing tools, it’s all about syncing your online Trimble Connect folders and files with connected folders on your local computers. You can set the desktop folders to sync up with Trimble Connect weekly, daily, hourly, or more often.

Chi tiết và hướng dẫn cho mỗi bên dưới. Bạn có thể chỉ muốn sử dụng một hoặc cả hai tùy chọn. Tuy nhiên, tùy chọn đồng bộ hóa phụ thuộc vào việc đầu tiên thiết lập các dự án và thư mục Trimble Connect của bạn trực tuyến, vì vậy hãy bắt đầu với điều đó.

AVejKDMBv1ZNqqbvoHbqVj dmCbBoYhmO49laDjuv9wIj9j8QifG1CkJCg 9akH2eUWUBq0SmlvhNH M4y5G5hhY6QKiZiVH8Hk8mOoagL DCKfzEbP51MescOQVUkA5MMkZjpG5n8FTVwBsIg

Thiết lập trang web Trimble Connect

Trimble Connect là một công cụ cộng tác ấn tượng không chỉ đơn thuần là đồng bộ hóa các tệp dự án (thêm về điều đó bên dưới). Ở cấp độ cơ bản nhất, nó hoạt động như một kho lưu trữ dựa trên đám mây, nơi dữ liệu có thể được lưu trữ và chia sẻ tập trung; tuy nhiên, nó còn vượt xa hơn thế với một bộ ứng dụng và tính năng cho phép người dùng quản lý dữ liệu trong bối cảnh dự án của họ.

Ví dụ: các ứng dụng Trình duyệt, Di động (iOS và Android) và Windows giúp tạo ra các chế độ xem đa chiều của một dự án và bao gồm các đánh dấu, ghi chú, nhiệm vụ và thông tin khác. Những quan điểm này sau đó có thể được chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm để giao tiếp và phối hợp các khía cạnh khác nhau của dự án.

Đây là cách bắt đầu!

 1. Truy cập Trimble Connect và đăng nhập bằng ID Trimble của bạn (đây là địa chỉ email đăng ký của bạn).
 2. Video nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập Dự án và Thư mục đầu tiên. Trước tiên, hãy thử tải lên một vài thư mục / tệp để bắt đầu với các bước tiếp theo.
https://youtu.be/ZzdYmTjkKS8

Phần mở rộng Trimble Connect 2.0 của SketchUp

Phần mở rộng này đi kèm với thuê bao SketchUp Pro của bạn và được tìm thấy trong File> Trimble Connect. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập các thư mục Trimble Connect trực tuyến.

Bạn phải đăng nhập để sử dụng tiện ích mở rộng Trimble Connect. Nếu bạn gặp sự cố với tiện ích mở rộng, hãy thử đăng xuất và đăng nhập lại trong SketchUp bằng ID Trimble của bạn (email đăng ký SketchUp của bạn)

yHe3nabjJRa1Ht66LnEwaZiiZyCn8wa88p23diqMplDurUQ23lhv93 vXgCbU N6lPinvhD0c2fDNMTmMUpgsrqju IeC6QLCD wCdOMuLW91GsD7u3ILBKnCC0RAU 3CdC mBjecBKmHi7ykQ

Phần mở rộng Trimble Connect SketchUp cung cấp các khả năng sau:

 • Open Model – Mở tệp Sketchup được lưu trữ trên Connect. Nếu bạn đã mở một mô hình, điều này sẽ mở ra một cửa sổ mô hình riêng biệt, nó sẽ không đưa mô hình đó vào tệp đang mở của bạn. 
 • Collaboration Manager – Sau khi bạn sử dụng Open Model để mở tệp Trimble Connect trong SketchUp, đây là nơi bạn có thể thêm To Do tasks cho cộng tác viên, xem hoặc thêm nhận xét, tải xuống mô hình tham chiếu và cập nhật các mô hình tham chiếu đó cho phiên bản mới nhất hoặc mở cửa sổ tới Trimble Connect. 
 • Publish Model – Tải lên một mô hình SketchUp lên một Dự án. 
 • Publish Model As – Tải mô hình lên một thư mục cụ thể hoặc tải mô hình lên với tên mới. 
 • Import a Reference Model – Nhập tệp mô hình (skp, ifc, dwg, dxf) để sử dụng làm tham chiếu trong tệp mô hình đang mở hiện có của bạn. Hình học trong tệp tham chiếu có thể được tận dụng để phối hợp các tác vụ lập mô hình, có nghĩa là nó rất tốt cho các dự án cộng tác. Một Tag (trước đây được gọi là “layer”) sẽ được tạo cho mỗi mô hình tham chiếu để giúp bạn quản lý khả năng hiển thị. Các Mô hình Tham chiếu được định vị dựa trên nguồn gốc của tệp. Chúng cũng bị khóa và không thể mở khóa. 
 • Khởi chạy Trimble Connect – Mở ứng dụng web Trimble Connect đầy đủ. Điều này cho phép bạn quản lý các thư mục dự án của mình, thêm các mục Việc cần làm và định cấu hình Trimble Connect.

Trimble Connect Sync

Bạn đã bao giờ gặp sự cố máy tính và mất tất cả các mô hình của mình chưa? Nếu vậy, Trimble Connect Sync luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

 1. Kiểm tra xem máy tính và hệ điều hành của bạn có phù hợp với Yêu cầu của hướng dẫn sử dụng Trimble Connect Sync hay không.
 2. Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập các thư mục trực tuyến Trimble Connect ủa mình theo hướng dẫn ở ở trên.
 3. Từ trang Connect Applications , tải xuống Sync.

Nguồn: SketchUp.com

+842839260097
Liên hệ