Xem hoặc chỉnh sửa mô hình SketchUp

Mở trong Ứng dụng Web SketchUp

WszyKmU9kwXATAhDwfNWraT9Ewinr1TVLZOuZbHkpaYeKqvDdFKvhoptwXv5u

Trimble Connect phiên bản web cho phép mở tệp SketchUp trong trình xem SketchUp dạng web. Tất cả các tệp SketchUp (.SKP) được lưu trữ trong dự án của bạn có thể được mở trong ứng dụng Web SketchUp.

7MF3md hNM83N9DIZMUth6BoOgETdoHWx

Để mở trong SketchUp

  1. Mở dự án của bạn trong Trimble Connect trên trình duyệt. 
  2. Chuyển đến trang Explorer
  3. Chọn tệp SketchUp bạn muốn xem (hoặc chỉnh sửa)
  4. Khi bạn đã chọn một tệp, bảng chi tiết sẽ mở ra ở phía bên phải. 
  5. Nhấp vào nút Edit in SketchUp để khởi chạy trình xem My SketchUp viewer trong một tab khác.
69Gs 8s4vJ8ooHr12mGegrqqmCrQAzagFRkjivHCjzZ14BvoxO8Kf7nsUOO1YfcefD2nNgpP4nz89sEDd7iEMDZIxKbwILioT428r9CkbEt FPtcRiQKtC7BCelMU5gzekE8c4rt ehbynMWkg

Các thay đổi được thực hiện đối với nội dung tệp được lưu trực tiếp vào Trimble Connect và dẫn đến một phiên bản mới của tệp, có thể truy cập bằng cách nhấp vào See history bên cạnh số phiên bản

Lưu ý: Có một độ trễ khoảng một phút để hiển thị thay đổi phiên bản tệp.

Nguồn: SketchUp.com

+842839260097
Liên hệ