Tekla 2020: Rebar Dimension

Với các cải tiến mới nhất trong version Tekla 2020, Việc Dim kích thước đã được đơn giản hóa.

Đi kèm theo đó là các thay đổi trong hộp thoại thuộc tính Rebar dimension và kích thước cốt thép, kích thước nhóm Rebar.

rebar-dimension

Lệnh đơn để tạo các loại Dimension Mark cho từng loại cốt thép khác nhau:

 • Lệnh mới Add Mark > Dimension Mark đã được thêm vào danh sách thuộc các đối tượng cốt thép: yCd46XdptSXkgnJxWbnLGUCFavSQS6qTghxH9VmoRobjyNCIKQJfpbrbbYm8QQDJ yD7yYDMMB8Pzfw0a9gQnDTkxj7RVZQQ73AHvUvpR0lFBHYjRINLfKvfzEQNB6bmM8I 18

Thuộc tính của dimension mark được điểu khiển và thay đổi ở tab Rebar

 • Dimension to: Dim kích thước giữa tất cả các thanh cốt thép hay chỉ Dim điểm đầu và điểm cuối.
 • Part edge: thêm các đườngdimensions vào các part thuộc nhóm rebar đó và tính năng này chỉ có tác dụng khi người dùng chọn All rebars ở phần Dimension to.
 • Subgrouping: Áp dụng cho các nhóm rebar con hay không và Subgrouping cũng tương tự như part edge là sẽ chỉ có tác dụng khi Dimension to được chọn là All rebars.
 • Extension line to visible rebar: điều khiển việc hiện hay không hiện extension lines cho rebars.
 • Tapered dimension type: chọn cách thể hiện cho Tapered dimension.
 • Curved dimension type: chọn cách thể hiện cho Curved dimension.
 • Người dùng có thể dễ dàng tạo các file cấu hình thuộc tính. Ở phiên bản Tekla trước, Rebar dimension mark được thiết lập ở hộp thoại Option.
 • Ở các phiên bản trước, người dùng phải thiết lập thuộc tính dimension ở hộp thoại Option thì giờ đây người dùng có thể thiết lập thuộc tính dimension ở từng tab và lưu thành các file định dạng sẵn.
 • Lưu ý là các thuộc tính sau đây sẽ không điều chỉnh được đối với các dimension đã được tạo xong từ trước:
  • Dimension to
  • Part edge
  • Tapered dimension type
  • Curved dimension type

Nguồn: Tekla

CSKH:

Miền Nam:

0965.694.591- Ms. Hồng Ngọc | Email: ngoc.vu@konia-group.com

0903.920.792- Ms. Đỗ Linh Ân | Email: an.do@konia-group.com.

Miền Bắc: 0822.238.886 – Ms. Thu Hiền |Email: thuhien.nguyen@konia-group.com

Trả lời

+842839260097
Liên hệ