Tính năng nổi bật của Tekla Structures 2023

Tận hưởng những cải tiến về trải nghiệm người dùng và các bản cập nhật tính năng của Tekla Structures 2023 giúp thay đổi cách bạn làm việc với phần mềm kết cấu giàu dữ liệu và đáng tin cậy.

Trải nghiệm người dùng được nâng cấp để làm việc với bản vẽ – cũng như các bản cập nhật cho quy trình chi tiết đến chế tạo – giúp công việc của bạn dễ dàng hơn, nhanh hơn và chính xác hơn. Giờ đây, bạn cũng có thể cộng tác hiệu quả hơn nhờ các cách cải tiến để sử dụng, cung cấp quyền truy cập và theo dõi các thay đổi đối với dữ liệu mô hình BIM của bạn.
Kiểm tra Thông Tin Phiên Bản Tekla Structures 2023 để biết chi tiết.
TẢI TEKLA STRUCTURES 2023 NGAY!

Ngăn thuộc tính mới để chỉnh sửa bản vẽ trực quan

Ngăn thuộc tính bản vẽ có thể tùy chỉnh và trực quan là một phương pháp hiện đại và mạnh mẽ để làm việc với các thuộc tính của đối tượng bản vẽ. Dễ dàng tạo và sửa đổi các đối tượng vẽ và sao chép các thuộc tính giữa chúng. Sử dụng trình chỉnh sửa trực quan cho kích thước, dạng xem, ghi chú liên kết và tất cả các loại nhãn hiệu. Tùy chỉnh các dấu vẽ bằng biểu tượng đơn giản và lựa chọn nở. Chọn những thuộc tính được hiển thị theo mặc định hoặc truy cập tất cả chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Quy trình làm việc tốt hơn cho các bản vẽ in hàng loạt

Việc in một số lượng lớn bản vẽ trong một lần trở nên dễ dàng hơn. Trước khi nhấn in, bây giờ bạn được nhắc chọn cách xử lý các bản vẽ có thể làm gián đoạn quá trình in. Điều này cho phép bạn chạy một lô in duy nhất sẽ tiếp tục in ngay cả khi bạn rời khỏi văn phòng. Mọi thứ sẽ ở trong ngăn xếp khi công việc kết thúc.

Hướng dẫn từng bước giúp bạn tạo dựng mô hình

Các hướng dẫn theo ngữ cảnh được cải thiện trong thanh trạng thái cung cấp cho bạn các mẹo lập mô hình, mô tả rõ ràng và các bước để làm theo. Khung bên của Người hướng dẫn và chú giải công cụ bổ sung vào trải nghiệm học tập dễ dàng và tự hướng dẫn.

Chi tiết hơn với các lỗ bu lông đặc biệt

Bây giờ bạn có thể tìm thấy một số cải tiến trong các loại bu lông và lỗ đặc biệt cho nhiều loại dự án và vật liệu. Khả năng dịch chuyển bu lông trong các lỗ có rãnh giúp bạn lập mô hình cấu trúc PEB, khung cổng, nồi hơi, v.v. Giờ đây, các lỗ tarô có thể được lập mô hình cho các mối nối khi không thể lắp đai ốc, do thiếu không gian cho dụng cụ vặn hoặc do không có lối vào phía bên kia của mối nối. Bạn cũng có thể lập mô hình các lỗ đặc biệt khác nhau trong cùng một nhóm bu-lông.

zm4blDYJRTwRAe9s2wm5BLtm66W15ipMs3rCsbyS28pnwjqOhj

Xử lý tốt hơn các tọa độ dự án

Hợp tác là chìa khóa thành công của BIM. Giờ đây, bạn có thể chọn cách sử dụng điểm cơ sở để xuất IFC4 để giúp căn chỉnh vị trí mô hình BIM của bạn với hệ tọa độ dân dụng. Điều này đặc biệt hữu ích trong các dự án mà các bên liên quan đang sử dụng các phần mềm khác nhau.

Cải thiện khả năng tương tác dự án với IFC

Truyền thông chính xác về thiết kế cho các bên liên quan của dự án là điều cần thiết. Xuất thanh cốt thép và thanh cốt thép hiện được hỗ trợ tốt hơn, đồng thời bao gồm nhiều thực thể và kiểu phụ IFC hơn (ví dụ: đường dốc, cửa sổ và cầu thang).

Truy cập lịch sử bản vẽ trong các dự án Tekla Model Sharing

Cộng tác với các thành viên dự án khác sẽ dễ dàng hơn khi bạn có quyền truy cập vào danh sách thay đổi bản vẽ trong dự án Chia sẻ Mô hình Tekla. Bây giờ bạn có thể kiểm tra và kiểm soát các phiên bản bản vẽ đã được tạo cho từng bản vẽ trong dự án.

ts2023 tedds integrator v4 steel connection workflow

Cải thiện quy trình làm việc cho thiết kế kết nối thép đơn giản

Giờ đây, bạn có thể tận dụng quy trình thiết kế kết nối đầy đủ bằng cách sử dụng tính toán “Thiết kế kết nối đơn giản bằng thép (EN1993)” trong Tekla Tedds. Dữ liệu thiết kế được truyền tự động cho các thành phần hệ thống Tekla Structures có liên quan, chẳng hạn như tấm chịu lực và tấm cuối.

Menu người dùng mới trong Bảng điều khiển quản lý chia sẻ mô hình Tekla

Người dùng quản trị có thể nhanh chóng xem từng người dùng thuộc về dự án nào. Điều này giúp dễ dàng quản lý tất cả truy cập của người dùng trực tiếp từ trang web này.

Thực hiện đánh giá mô hình bằng Trimble Connect

Giới thiệu một cách giao tiếp mới dễ dàng từ Trimble Connect sang mô hình Tekla Structures và hợp lý hóa sự hợp tác giữa những người dùng. Giờ đây, bạn có thể thêm các bộ thuộc tính trong Trimble Connect để có thể xem trực tiếp trong mô hình Tekla Structures. Điều này hỗ trợ quy trình đánh giá và phê duyệt mô hình hiệu quả hơn, cũng như quy trình lắp dựng, chế tạo và quy trình làm việc tại chỗ, nơi dữ liệu được theo dõi trong Trimble Connect.

oB6T5BJMu1PqDcXCJwPjb0FilvgfBJlFbbF9bucifrsI7duLfg

So sánh các mô hình 3D trong Trimble Connect

Việc theo dõi những thay đổi trong các phiên bản khác nhau của mô hình là rất quan trọng trong quy trình làm việc của dự án. Giờ đây, bạn có thể chia sẻ các mô hình Tekla Structures với bất kỳ người dùng Trimble Connect for Windows nào, cũng như cho phép họ so sánh và xem sự khác biệt giữa các phiên bản mô hình.

Xem thêm Thông Tin Phiên Bản Tekla Structures 2023 để biết chi tiết.

       

    Hãy để lại thông tin, KONIA sẽ liên hệ lại ngay trong giờ làm việc!


    +842839260097
    Liên hệ