Trimble Connect – nền tảng CDE mạnh mẽ cho BIM

Kết nối đúng người với đúng dữ liệu xây dựng vào đúng thời điểm. Dữ liệu xây dựng được chia sẻ trong nền tảng Trimble Connect cải thiện thông tin chi tiết, cho phép đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao hiệu quả dự án.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG XUYÊN SUỐT

Áp dụng Quy trình xây dựng và trải nghiệm tương lai của ngành xây dựng công trình ngay hôm nay. Tất cả các giai đoạn và giao dịch đều được kết nối, các mô hình và quy trình làm việc đều được hỗ trợ nội dung và các mô hình xây dựng sẽ thúc đẩy quy trình làm việc thông minh hơn. Hãy xem video để tìm hiểu thêm.

 

ezgif 5 91bb230a1b

Chia sẻ mô hình và tài liệu của bạn
Chia sẻ các mô hình, bản vẽ và các tài liệu xây dựng khác một cách dễ dàng thông qua Trimble Connect.

Tối đa hóa năng suất của bạn
Bằng cách sử dụng nền tảng dựa trên đám mây của chúng tôi, bạn có thể nhanh chóng tham khảo thông tin như các mô hình để liên lạc liền mạch với những người tham gia dự án khác.

Dễ dàng truy cập thông tin
Với khả năng truy cập trên thiết bị di động, máy tính để bàn và web, tất cả các bên liên quan có thể dễ dàng truy cập thông tin họ cần 24/7.

Làm việc trong thực tế hỗn hợp
Xem các mô hình Tekla có thể xây dựng chính xác với lớp phủ quy mô đầy đủ trong thế giới thực bằng ứng dụng HoloLens của chúng tôi.

Tạo tính nhất quán của dự án
Đạt được khả năng dự đoán và kiểm soát bằng cách hợp nhất thông tin trong các giai đoạn thiết kế, xây dựng và vận hành dự án.

So sánh các loại license Trimble Connect

Trimble Connect
Personal
MIỄN PHÍ

Trimble Connect
Business
Thuê bao theo năm

Trimble Connect
Business Premium
Bao gồm MIỄN PHÍ trong thuê bao Tekla

Xem các giải pháp Tekla trong BIM của chúng tôi.

       

    Hãy để lại thông tin, KONIA sẽ liên hệ lại ngay trong giờ làm việc!    +842839260097
    Liên hệ