Cấp phép bản quyền phần mềm TEKLA thay đổi: Ngưng hình thức license Standard, Flex và Worldwide

Hãng Trimble đang đơn giản hóa việc cung cấp giấy phép (license) bằng cách thay đổi loại hình license sản phẩm Tekla.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, chúng tôi sẽ bán license dạng Named User. Đồng thời, chúng tôi sẽ ngưng bán các loại Standard, Flex và Worldwide cho khách hàng mới (chưa từng mua license Tekla) và khách hàng hiện tại nhưng đã hết hạn thuê bao.

Thay đổi này áp dụng cho các sản phẩm Tekla sau:

 • Tekla Structures
 • Tekla Tedds
 • Tekla Structural Designer
 • Tekla Structural Design Suite

Bản quyền Tekla Structures Named User đã bao gồm license sản phẩm Tekla Model SharingTrimble Connect Business Premium.

Tham khảo: So sánh các loại license Trimble Connect

 

Standard, Flex and Worldwide combined to Named user license

License Named user là giấy phép cá nhân và giới hạn cho một người dùng cụ thể thông qua Trimble Identity. Named user không thể cấp lại cho người dùng khác. Tuy nhiên, việc chỉ định lại tài khoản người dùng có thể xem xét thực hiện trong những trường hợp sau:

 • License bị cấp cho sai người dùng
 • Người dùng được cấp giấy phép rời khỏi công ty
 • Khi gia hạn giấy phép

Loại license Named user không bị giới hạn về quốc gia sử dụng, vì vậy bạn có thể sử dụng toàn cầu.

Những khách hàng hiện tại có thuê bao đang hoạt động vẫn có thể mua license Standard, Flex và Worldwide cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 và gia hạn các gói thuê bao hiện tại cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Bắt đầu từ năm 2026, chỉ còn hình thức named user.

Xem thêm tại End of Life announcement hoặc https://storekonia.com/tekla-end-of-life-announcements.

Nguồn: Tekla 

*Lưu ý: Hình thức license Tekla Structures fixed term không ảnh hưởng bởi thay đổi này. Vui lòng liên hệ KONIA để được tư vấn một cách chính xác nhất.

     

  Hãy để lại thông tin, KONIA sẽ liên hệ lại ngay trong giờ làm việc!  +842839260097
  Liên hệ