Sự Tối Ưu Đến Từ V-Ray 5 for 3ds Max

Sơ lược

V-Ray 5 for 3ds Max là phần mềm dựng hình 3D hoàn chỉnh nhất dành cho Artist và Designers. Với quy trình làm việc hiện đại và hiệu quả của thư viện vật liệu, V-Ray 5 for 3ds Max giúp người dùng tiết kiệm thời gian, đưa họ vượt ra ngoài khả năng rendering và tập trung vào khám phá nghệ thuật từ 1 công cụ sáng tạo cơ bản.

So với V-Ray Next, trong V-Ray 5 các Artists sẽ nhận thấy sự cải thiện đáng kể, tiết kiệm thời gian trong việc tô bóng và quy trình xử lý ánh sáng. Truy cập vào thư viện có nghĩa là người dùng có thể bắt đầu tùy chỉnh ngay lập tức. Với Light Mix và Layer Compositor mới, người dùng có thể sử dụng chỉ 1 công cụ cho nhiều hơn 1 bản kết xuất mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

So với V-Ray 3, cả V-Ray Next và V-Ray 5 đều cho thấy sự tối ưu hóa đáng chú ý về tốc độ. V-Ray Next có V-Ray Scene Intelligence cung cấp khả năng dò tia chính xác hơn, nhanh hơn để lấy mẫu rõ ràng hơn và render chính xác hơn, nhanh hơn tới 7 lần so với V-Ray 3.

Sơ lược về các tối ưu hóa, tương ứng với từng phiên bản, được trình bày trong bảng bên dưới.

FULL 01

Đọc thêm:

V-Ray 5 for SketchUp, Cập Nhật 1 – Điều Gì Mới?

V-Ray 5 for SketchUp, Update 1

+842839260097
Liên hệ