Webinar – Phương Pháp Tiếp Cận Công Trình Đổ Bê Tông

be-tong

Khi quỹ thời gian xây dựng bị thu hẹp và dữ liệu cho công trình chưa hoàn thiện, các đội bê tông phải có một kế hoạch tấn công vững chắc. Sự chuyển đổi từ tư duy 2D sang 3D mang lại cái nhìn chi tiết hơn cho tất cả. Trong hội thảo Online lần này, chúng tôi sẽ trình bày phương pháp tập trung tiếp cận vào công trình đổ bê tông của DPR Construction.

Tham gia hội thảo để tìm hiểu:

✅ Cách Tekla giúp công trình DPR đổ bê tông hiệu quả hơn.
✅ Cách tiếp cận dựa trên mô hình tập trung vào sớm trong quá trình cung cấp quy trình làm việc xuôi dòng tốt hơn.
✅ Cách DPR sử dụng chiến lược kết hợp giữa các phương pháp truyền thống và mô hình 3D trong Tekla để cải thiện cách làm việc và làm việc nhóm đồng thời tăng năng suất.

📌 Thời gian: 1PM – 30.9.2020

Host & Speakers

Host: 

rossana sand
Rossana Sand – Marketing Manager, Trimble Speakers: 
andy dickey 0
Andy Dickey – Business Development Manager, Trimble
bo snyder picture
Bo Snyder – VDC Manager, Self Perform Work, DPR Construction
scott kahler picture
Scott Kahler – SPW Concrete Project Manager, DPR Construction

Tìm hiểu thêm:

Webinar Tekla – Thiết Kế Mô Hình Chi Tiết Kênh Cong Với Tekla Structures

+842839260097
Liên hệ