Webinar Series: Tekla Steel Detailing for Office House

Ghi Hình Buổi 05: Kiểm Soát Mô Hình

Ghi Hình Buổi 04: Mô Hình Liên Kết

Ghi Hình Buổi 03: Mô Hình Cầu Thang Lan Can


Ghi Hình Buổi 02: Mô Hình Kết Cấu Dầm Sàn


Ghi Hình Buổi 01: Mô Hình Kết Cấu Khung

Mời quý khách hàng quan tâm và tham dự Webinar Series: “Tekla Steel Detailing for Office House”.

Nội dung

Hướng dẫn triển khai dựng mô hình chi tiết một công trình nhà văn phòng kết cấu thép có 03 tầng. Dựng hình toàn bộ khung kết cấu bằng thép tổ hợp và hệ cầu thang lan can. Tạo mô hình liên kết và kiểm soát mô hình trên Tekla Structures.

Chi tiết từng buổi

Bài 01 – mô hình kết cấu khung

Bài 02 – mô hình kết cấu dầm sàn

Bài 03 – mô hình cầu thang lan can

Bài 04 – Mô hình liên kết

Bài 05 – Kiểm soát mô hình

► Bài 01 – 10g30 ngày 26/08/2021 (thứ năm). ► Bài 02 – 10g30 ngày 09/09/2021 (thứ năm).
► Bài 03 – 10g30 ngày 16/09/2021 (thứ năm). ► Bài 04 – 10g30 ngày 23/09/2021 (thứ năm).
► Bài 05 – 10g30 ngày 30/09/2021 (thứ năm).

Diễn giả:

Anh Nguyễn Đức Hóa – Tekla Specialist

Nếu bạn có câu hỏi cần giải đáp, vui lòng liên hệ:

Ms Ân – an.do@konia-group.com hoặc 0903.92.07.92
(CSKH Tekla – Công ty Konia)

+842839260097
Liên hệ