Người Bạn Đồng Hành Của Mọi Detailer

Tekla Structures – Rebar Detailing

detailer-rebar

Tekla là phần mềm BIM tiên tiến bậc nhất cho việc Rebar (cốt thép) Detailing đồng thời củng cố quá trình quản lý và xây dựng bê tông. Với Tekla, bạn có thể detail bất kỳ cấu trúc cốt thép nào trong 3D và bằng cách tự động hóa quy trình detailing cốt thép với Tekla, bạn có thể ngăn chặn các lỗi phát sinh.

Hơn nữa, bạn có thể tiết kiệm thời gian và giải quyết các thay đổi của dự án một cách hiệu quả. Bạn có thể tìm, sử dụng, báo cáo và chuyển thông tin một cách hiệu quả theo nhu cầu của bạn đồng thời thúc đẩy hiệu quả và chất lượng trong chế tạo chuyên môn. Một số cải tiến và bổ sung đã được thực hiện để các detailer sử dụng dễ dàng hơn trước:

  • Chức năng phân lớp – The layer function
  • Tỉ lệ khoảng cách – Spacing zone scale
  • Đánh số lớp – Layer numbering
  • Cải thiện hệ thống phối hợp – Improved part coordination system cover
  • Bản vẽ cải tiến – Drawings improvements

Giờ đây, bạn có thể tham gia khóa học E-Learning mở rộng, bao gồm mọi thứ bạn cần để sử dụng Tekla Structures như một Rebar Detailer. Bạn có thể học miễn phí, và khóa học mở cho tất cả mọi người.Không yêu cầu kinh nghiệm.

Trả lời

+842839260097
Liên hệ