Cấu Hình Máy Tính Đề Xuất AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD 2021

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 8.1 (chỉ hỗ trợ 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

7.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.8 hoặc cao hơn

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2021.1)
 • Apple® macOS® Catalina v10.15
 • Apple® macOS® Mojave v10.14
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13

Dòng Máy

 • Cơ bản: Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn
 • Khuyến nghị: Các dòng máy Apple Mac hỗ trợ Metal Graphics Engine với chip series M

Loại CPU

 • Cơ bản: 64-bit Intel CPU

 • Khuyến nghị: Intel Core i7 hoặc cao hơn

Bộ Nhớ

 • Cơ bản: 4 GB RAM

 • Khuyến nghị: 8GB hoặc cao hơn

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Card Màn Hình

Khuyến nghị: Card đồ họa được cài đặt sẵn cho Mac

Định Dạng Ổ Đĩa

APFS, APFS (mã hóa), Mac OS Extended

Các Bộ Công Cụ Chuyên Dụng (Chỉ Hỗ Trợ Windows)

Công Cụ

Các Yêu Cầu Kèm Theo

AutoCAD Map 3D

 • Dung lượng ổ đĩa: 16GB
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Cơ sở dữ liệu và các yêu cầu FDO

AutoCAD Electrical

 • Dung lượng ổ đĩa: 12GB
 • Microsoft Access Database Engine 2016 Redistributable (x64)

AutoCAD Architecture

Dung lượng ổ đĩa: 12GB

AutoCAD Plant 3D

Dung lượng ổ đĩa: 10GB

AutoCAD MEP

Dung lượng ổ đĩa: 12GB

AutoCAD Mechanical

Dung lượng ổ đĩa: 7GB

AutoCAD Raster Design

Dung lượng ổ đĩa: 1GB

Các Yêu Cầu Kèm Theo Cho AutoCAD Map 3D (Chỉ Hỗ Trợ Windows)

FDO Provider

Chứng Nhận Với

Chú Thích

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Standard and Enterprise Editions
Microsoft SQL Server 2016 Standard and Enterprise Editions
Microsoft SQL Server 2017 Standard and Enterprise Editions
Microsoft SQL Server 2019 Standard and Enterprise Editions

Industry Models cũng hỗ trợ các phiên bản Microsoft SQL Server như bên trái.

Oracle 11g Release 2

Oracle 11.2.0.4.0
Oracle Express, Standard, and Enterprise Editions

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 12c Release 2

Oracle 12.2.0.1.0
Standard Edition and Enterprise Edition

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 18c

Oracle 18.3
Enterprise Edition and Standard Edition 2

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 19c

Oracle 19.3
Enterprise Edition and Standard Edition 2

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Raster

DEM, JPG2K, DTED, MrSID®, ECW, PNG, ESRI® Grid, TIFF, JPEG, ESRI® ASCII

Autodesk SDF

3.0

ESRI ArcGIS

ArcGIS® 10.7.1
ArcGIS 10.6.1
ArcGIS 10.5

Nhà cung cấp này yêu cầu các components được cấp phép của ESRI phải được cài đặt trên hệ thông máy khách.

MySQL

8.0

ODBC

Nhà cung cấp FDO ODBC đã được thử nghiệm với các phiên bản tương ứng của driver ODBC được chuyển cùng với phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ có liên quan.

OGC WMS

WMS 1.3.0

OGC WMTS

WMS 1.0.0

OGC WFS

WFS 2.0.0

SQLite

SQLite 3.6

PostgresSQL

PostgreSQL 9.5 + PostGIS 2.2

ODBC Drivers

Các Phiên Bản Đã Được Kiểm Tra

Microsoft® Access® Driver (*.mdb, *.accdb)

Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4513.1000

Microsoft® Excel® Driver (*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb)

Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4513.1000

MySQL® ODBC 8.0 Driver

8.00.13.00

SQL Server®

10.00.18362.01

Oracle® in OraClient19Home1

19.00.00.00

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD 2020

Hệ Điều Hành

 • Microsoft® Windows® 7 SP1 với bản cập nhật KB4019990 (chỉ hỗ trợ 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1 với bản cập nhật KB2919355 (chỉ hỗ trợ 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit) (version 1803 hoặc cao hơn)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

6.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

 • NET Framework phiên bản 4.7 hoặc cao hơn
 • DirectX11

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2020.2)
 • Apple® macOS® Catalina v10.15 (yêu cầu bản cập nhật 2020.1)
 • Apple® macOS® Mojave v10.14
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13

Dòng Máy

 • Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn
 • Dòng máy Apple Mac chip series M dưới chế độ Rosetta 2

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc lớn hơn)

Bộ Nhớ

 • Cơ bản: 4 GB RAM

 • Khuyến nghị: 8GB hoặc cao hơn

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn
Google Chrome™ (cho AutoCAD Web)

Công Cụ

Các Yêu Cầu Kèm Theo

AutoCAD Map 3D

 • Dung lượng ổ đĩa: 16GB
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Cơ sở dữ liệu và các yêu cầu FDO

AutoCAD Electrical

Dung lượng ổ đĩa: 12GB

AutoCAD Architecture

Dung lượng ổ đĩa: 10GB

AutoCAD Plant 3D

 • Dung lượng ổ đĩa: 8GB
 • .NET Framework phiên bản 4.7.2
 • MS SQL Server (Express, Standard, or Enterprise edition) 2008 SP1 hoặc mới hơn

AutoCAD MEP

Dung lượng ổ đĩa: 12GB

AutoCAD Mechanical

Không có yêu cầu thêm kèm theo

AutoCAD Raster Design

Không có yêu cầu thêm kèm theo

Các Yêu Cầu Kèm Theo Cho AutoCAD Map 3D (Chỉ Hỗ Trợ Windows)

Các yêu cầu FDO Provider

FDO Provider

Chứng Nhận Với

Chú Thích

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server 2014 Standard and Enterprise Editions
Microsoft SQL Server 2016 Standard and Enterprise Editions
Microsoft SQL Server 2017 Standard and Enterprise Editions

Industry Models cũng hỗ trợ các phiên bản Microsoft SQL Server như bên trái.

Oracle 11g Release 2

Oracle 11.2.0.4.0
Oracle Express, Standard, and Enterprise Editions

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 12c Release 1

Oracle 12.1.0.2.0
Standard Edition and Enterprise Edition

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 12c Release 2

Oracle 12.2.0.1.0
Standard Edition and Enterprise Edition

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 18c

Oracle 18.3
Enterprise Edition and Standard Edition 2

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Raster

DEM, JPG2K, DTED, MrSID®, ECW, PNG, ESRI® Grid, TIFF, JPEG, ESRI® ASCII

Autodesk SDF

3.0

ESRI ArcGIS

ArcGIS® 10.6.1
ArcGIS 10.5
ArcGIS 10.4

Nhà cung cấp này yêu cầu các components được cấp phép của ESRI phải được cài đặt trên hệ thông máy khách.

MySQL

8.0

ODBC

Nhà cung cấp FDO ODBC đã được thử nghiệm với các phiên bản tương ứng của driver ODBC được chuyển cùng với phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ có liên quan.

OGC WMS

WMS 1.3.0

OGC WFS

WFS 2.0.0

SQLite

SQLite 3.6

PostgresSQL

PostgreSQL 9.5 + PostGIS 2.2

ODBC Drivers

Các Phiên Bản Đã Được Kiểm Tra

Microsoft® Access® Driver (*.mdb, *.accdb)

Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4513.1000

Microsoft® Excel® Driver (*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb)

Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4513.1000

MySQL® ODBC 5.3 Driver

8.00.13.00

SQL Server®

10.00.14393

Oracle® in OraClient12Home1

18.00.00.00

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD 2019

Hệ Điều Hành

 • Microsoft Windows 7 SP1 với bản cập nhật  KB4019990 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1  với bản cập nhật KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit) (phiên bản 1607 hoặc cao hơn)

Bộ Xử Lý

 • Cơ bản: 2.5–2.9 GHz
 • Khuyến nghị: 3+ GHz processor

Bộ Nhớ RAM

 • Cơ bản: 8 GB
 • Khuyến nghị: 16 GB

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1920 x 1080 với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Card Màn Hình

 • Cơ bản: 1 GB GPU với 29 GB/s băng thông và DirectX 11
 • Khuyến nghị: 4 GB GPU với 106 GB/s băng thông và DirectX 11

Dung Lượng Ổ Đĩa

6.0 GB

Trình Duyệt

Google Chrome™ (cho AutoCAD web app)

.NET Framework

NET Framework phiên bản 4.7 hoặc cao hơn

Hệ Điều Hành

 • Apple® macOS® Big Sur v11 (yêu cầu bản cập nhật 2019.2)
 • Apple® macOS® Mojave v10.14 hoặc cao hơn
 • Apple® macOS® High Sierra v10.13 hoặc cao hơn
 • Apple macOS Sierra v10.12 hoặc cao hơn

Dòng Máy

Apple Mac Pro® 4,1 hoặc cao hơn; MacBook Pro® 5,1 hoặc cao hơn; iMac® 8.1 hoặc cao hơn; Mac mini® 3.1 hoặc cao hơn; MacBook Air® 2.1 hoặc cao hơn; MacBook® 5.1 hoặc cao hơn.

Loại CPU

64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz hoặc lớn hơn)

Bộ Nhớ

 • Cơ bản: 3GB RAM

 • Khuyến nghị: 4GB hoặc cao hơn

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Cơ bản: 1280 x 800 

 • Khuyến nghị: 2880 x 1800 với màn hình Retina

Dung Lượng Ổ Đĩa

3 GB dung lượng trống ổ đĩa cho bản download và bản cài đặt

Trình Duyệt

Apple Safari® 5.0 hoặc mới hơn

Công Cụ

Các Yêu Cầu Kèm Theo

AutoCAD Map 3D

 • Dung lượng ổ đĩa: 16GB
 • Bộ nhớ RAM: 16GB
 • Chỉ hỗ trợ 64-Bit
 • Cơ sở dữ liệu và các yêu cầu FDO

AutoCAD Electrical

Dung lượng ổ đĩa: 12GB

AutoCAD Architecture

Dung lượng ổ đĩa: 10GB

AutoCAD Plant 3D

 • Dung lượng ổ đĩa: 8GB
 • Chỉ hỗ trợ 64-bit

AutoCAD MEP

Dung lượng ổ đĩa: 12GB

AutoCAD Mechanical

Không có yêu cầu thêm kèm theo

AutoCAD Raster Design

Không có yêu cầu thêm kèm theo

Các Yêu Cầu Kèm Theo Cho AutoCAD Map 3D (Chỉ Hỗ Trợ Windows)

FDO Provider

Chứng Nhận Với

Chú Thích

Microsoft SQL Server

Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Standard and Enterprise Editions;
Microsoft SQL Server 2012 Standard and Enterprise Editions;
Microsoft SQL Server 2014 Standard and Enterprise Editions;
Microsoft SQL Server 2016 Standard and Enterprise Editions

Industry Models cũng hỗ trợ các phiên bản Microsoft SQL Server như bên trái.

Oracle 11g Release 2

Oracle 11.2.0.4.0
Oracle Express, Standard, and Enterprise Editions

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 12c Release 1

Oracle 12.1.0.2.0
Standard Edition and Enterprise Edition

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Oracle 12c Release 2

Oracle 12.2.0.1.0
Standard Edition and Enterprise Edition

Industry Models hỗ trợ các phiên bản Oracle như đã liệt kê ở bên trái.

Raster

DEM, JPG2K, DTED, MrSID®, ECW, PNG, ESRI® Grid, TIFF, JPEG, ESRI® ASCII

Không hỗ trợ trên Linux

Autodesk SDF

3.0

ESRI ArcSDE

ArcSDE® 9.3 SP1
ArcGIS 10.6.1
ArcGIS 10.5

Nhà cung cấp này yêu cầu các components được cấp phép của ESRI phải được cài đặt trên hệ thông máy khách. Các components bắt buộc phụ thuộc vào loại kết nối (Dịch vụ SDE hoặc kết nối trực tiếp)

ESRI ArcGIS

ArcGIS® 10.4
ArcGIS 10.3.1
ArcGIS 10.3
ArcGIS 10.2

Nhà cung cấp này yêu cầu các components được cấp phép của ESRI phải được cài đặt trên hệ thông máy khách.

MySQL

5.7

ODBC

Nhà cung cấp FDO ODBC đã được thử nghiệm với các phiên bản tương ứng của driver ODBC được chuyển cùng với phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ có liên quan.

OGC WMS

WMS 1.3.0

OGC WFS

WFS 2.0.0

SQLite

SQLite 3.6

PostgresSQL

PostgreSQL 9.5 + PostGIS 2.2

ODBC Drivers

Các Phiên Bản Đã Được Kiểm Tra

Microsoft® Access® Driver (*.mdb, *.accdb)

Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4513.1000

Microsoft® Excel® Driver (*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb)

Microsoft Access database engine 2016 (English) 16.00.4513.1000

MySQL® ODBC 5.3 Driver

5.03.07.00

SQL Server®

10.00.10240.16384

Oracle® in OraClient12Home1

12.01.00.00

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD 2018

Hệ Điều Hành

 • Microsoft® Windows® 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 8.1 với bản cập nhật  KB2919355 (32-bit & 64-bit)
 • Microsoft Windows 10 (chỉ hỗ trợ 64-bit) (phiên bản 1607 hoặc cao hơn)

Bộ Xử Lý

 • 32-bit: 1GHz hoặc 32-bit (x86)
 • 64-bit: 1GHz hoặc 64-bit (x64)

Bộ Nhớ RAM

 • 32-bit: 2 GB (khuyến nghị 4GB)
 • 64-bit: 4 GB (khuyến nghị 8GB)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1360 x 768 (khuyến nghị 1920 x 1080) với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Dung Lượng Ổ Đĩa

4.0 GB

Trình Duyệt

Windows Internet Explorer® 11 hoặc mới hơn

.NET Framework

NET Framework phiên bản 4.6 hoặc cao hơn

Cấu Hình Máy Tính AutoCAD 2017

Hệ Điều Hành

 • Microsoft® Windows® 7 SP1
 • Microsoft Windows 8.1 với bản cập nhật  KB2919355
 • Microsoft Windows 10

Bộ Xử Lý

 • 32-bit: 1GHz hoặc 32-bit (x86)
 • 64-bit: 1GHz hoặc 64-bit (x64)

Bộ Nhớ RAM

 • 32-bit: 2 GB (khuyến nghị 3GB)
 • 64-bit: 4 GB (khuyến nghị 8GB)

Độ Phân Giải Màn Hình

 • Màn hình thông thường:
  1360 x 768 (khuyến nghị 1600 x 1050 hoặc cao hơn được khuyến nghị) với hệ màu True Color
 • Độ phân giải cao và màn hình 4K:
  Độ phân giải lên đến 3840 x 2160 được hỗ trợ trên Windows 10, 64-bit.

Dung Lượng Ổ Đĩa

6.0 GB

Trình Duyệt

Windows Internet Explorer® 9 hoặc mới hơn

.NET Framework

.NET Framework phiên bản 4.6

AutoCAD 2022 – Bản Mới Nhất – Đã Ra Mắt!

Xem Thêm

Smart Road – Hướng Đến Tương Lai Kết Nối, Thích Ứng và Thân Thiện Môi Trường

Sử Dụng AutoCAD Kết Hợp Google Earth

Lệnh Scale(SC): Phóng To – Thu Nhỏ Kích Thước Đối Tượng AutoCAD

+842839260097
Liên hệ