V-Ray: Mượn giấy phép để sử dụng ngoại tuyến

Tổng quan

Hệ thống cấp phép bao gồm việc “mượn” giấy phép để sử dụng ngoại tuyến trong thời gian 2 tuần. Việc mượn giấy phép có nghĩa là bạn vẫn có thể truy cập vào phần mềm Chaos Group của mình mà không cần kết nối Internet hoặc trình cắm vật lý USB dongle.

Việc mượn giấy phép sẽ lưu trữ một trong những giấy phép thả nổi (Floating license) khiến người khác không thể sử dụng giấy phép đó cho đến khi bạn giải phóng giấy phép. Bạn chỉ nên mượn giấy phép khi thực sự cần thiết. Lưu ý : Không thể mượn giấy phép Dongle tại thời điểm này.

Sử dụng giấy phép đã mượn trong thời gian mượn không cần kết nối Internet. Tuy nhiên, cần có kết nối internet để giải phóng hoặc mượn lại giấy phép.

Quá trình mượn giấy phép

Bước 1: Mở http://127.0.0.1:30304 và nhấp chọn mục Online Licensing > Use licenses offline ở góc trên cùng bên phải.

Mượn License V-Ray

Bước 2: Chọn Next để bắt đầu.

Mượn License V-Ray

Bước 3: Chọn sản phẩm bạn muốn sử dụng khi máy chủ cấp phép bị ngắt kết nối internet. Nhập số lượng máy bạn dự định sử dụng với các sản phẩm này và nhấp vào PREVIEW.

Mượn license V-Ray

Bước 4: Xem trước và điều chỉnh chính xác số lượng giấy phép mượn. Nhấp vào nút BORROW để mượn số lượng giấy phép đã chọn.

Bạn có thể sử dụng giấy phép đã mượn của mình trong 14 ngày mà không cần kết nối internet. Việc gia hạn diễn ra tự động. Tuy nhiên, quá trình gia hạn yêu cầu kết nối internet ít nhất một lần trong 3 ngày cuối. Việc gia hạn có hiệu lực kể từ thời điểm gia hạn thành công thêm 14 ngày. Do đó, nếu bạn đã mượn giấy phép vào ngày 1 tháng 6 và gia hạn vào ngày 11 tháng 6, bạn có thể sử dụng giấy phép ngoại tuyến cho đến ngày 25 tháng 6.

Mượn license V-Ray

Bước 5: Cuối cùng, bạn có thể thấy giấy phép của bạn đã mượn và ngày hết hạn của các giấy phép đó. Nhấp vào nút CLOSE để quay trở lại menu chính.

Mượn license V-Ray

Giải phóng giấy phép

Việc giải phóng giấy phép là việc cần thiết trong một số trường hợp, chẳng hạn như nếu bạn mượn giấy phép trên một phiên bản License Server nhưng bạn thực sự cần chúng trên một phiên bản khác. Hoặc nếu bạn cần giấy phép mượn ít hơn số lượng giấy phép bạn hiện có.

Để giải phóng giấy phép đã mượn, mở http://127.0.0.1:30304 và nhấp vào menu Online Licensing. Sau đó nhấp vào nút RELEASE để giải phóng mọi giấy phép đã mượn.

Việc giải phóng giấy phép yêu cầu kết nối internet.

Nếu bạn hủy kích hoạt (Deactive) Online Licensing, các giấy phép đã mượn sẽ được giải phóng.

Mượn giấy phép không cần kết nối Internet

Bạn có thể mượn giấy phép ngay cả khi máy đang chạy License Server không có kết nối Internet. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một máy khác không có License Server có kết nối Internet để đăng nhập vào my.chaosgroup.com bằng tài khoản Chaos Group của mình và chỉ định các sản phẩm mà bạn cần mượn giấy phép. Một tệp ngoại tuyến sẽ có sẵn để tải xuống từ tài khoản của bạn mà bạn cần để tải lên License Server của mình.

Các giấy phép chỉ có thể được mượn từ một License Server đã được kích hoạt. Theo dõi trang License Setup để biết thông tin về cách kích hoạt License Server. Để kích hoạt License Server mà không cần kết nối Internet, hãy làm theo các bước bên dưới. Sau khi kích hoạt thành công, bạn có thể mượn giấy phép để sử dụng ngoại tuyến.

Bước 1: Trên máy không có kết nối Internet, mở trang http://127.0.0.1:30304

Bước 2: Từ phần danh mục ONLINE LICENSING, chọn OFFLINE ACTIVATION.

Mượn license V-Ray

Bước 3: Nhấn chọn nút ACTIVATE OFFLINE

Mượn license V-Ray

Bước 4: Tải xuống tệp yêu cầu kích hoạt của bạn (cert.crs)

Mượn license V-Ray

Bước 5: Sử dụng một máy khác có kết nối Internet để đăng nhập vào my.chaosgroup.com bằng tài khoản Chaos Group của bạn và nhấn Activate License Server.

Mượn license V-Ray

Bước 6: Đặt tên cho máy chủ cấp phép của bạn và nhấn NEXT.

Mượn license V-Ray

Bước 7: Tải lên tệp yêu cầu kích hoạt mà bạn đã tải xuống ở bước 4 và nhấn ACTIVATE.

Mượn license V-Ray

Bước 8: Tải xuống tệp kích hoạt của bạn (cert.crt)

Mượn license V-Ray

Bước 9: Trên máy không có kết nối Internet trong trang http://127.0.0.1:30304, tải lên tệp kích hoạt (cert.crt) và nhấn UPLOAD.

Mượn license V-Ray

Bước 10: Trang web của bạn đã được kích hoạt thành công.

Bước 11: Ở tài khoản Chaos Group từ máy có kết nối Internet. Trên tab License Server của trang, chọn một máy trạm từ danh sách mà bạn muốn trữ giấy phép để sử dụng ngoại tuyến.

Mượn license V-Ray

Bước 12: Chọn Borrow Licenses trong mục Borrowed Licenses.

Mượn license V-Ray

Bước 13: Chọn sản phẩm bạn muốn sử dụng. Nhập số lượng máy bạn dự định sử dụng với các sản phẩm này và nhấp vào PREVIEW LICENSES.

Mượn license V-Ray

Bước 14: Xem trước và điều chỉnh số lượng giấy phép chính xác để mượn. Nhấp vào nút BORROW để mượn số lượng giấy phép đã chọn.

Mượn license V-Ray

Bước 15: Nhấn Download Offline License File.

Mượn license V-Ray

Bước 16: Trên máy đang chạy máy chủ cấp phép, mở http://127.0.0.1:30304 và nhấp vào danh mục Online Licensing > Use licenses offline ở góc trên cùng bên phải.

Mượn license V-Ray

Bước 17: Tải lên tệp giấy phép ngoại tuyến *.bin và nhấn nút Upload.

Mượn license V-Ray

Bước 18: Sau khi tệp được xác thực, các giấy phép đã mượn của bạn cũng sẽ được liệt kê trên trang chủ của License Server của bạn.

Mượn license V-Ray
+842839260097
Liên hệ