Webinar – Ngạc Nhiên Bởi Vẻ Đẹp Của Cấu Kiện Đúc Sẵn

Giải Pháp Rebar

Sự hỗ trờ từ phần mềm Tekla Structures giúp Detailers trong việc thiết kế và chi tiết cấu kiện đúc sẵn phức tạp là thực sự cần thiết.

Cùng tìm hiểu vai trò của phần mềm thiết kế trong Webinar lần này, giúp bạn hiểu hơn về công dụng của Tekla trong sản xuất các loại bê tông đúc sẵn, gạch, chi tiết trang trí công phu, đồng thời tham khảo cách phần mềm mô hình có thể tạo ra dữ liệu sản xuất chi tiết, bao gồm các mẫu ván khuôn, in 3D dành cho cấu kiện đúc sẵn và mức độ đúc sẵn.

giai-phap-rebar

Nội Dung:

  • Các tòa nhà đặc trưng và các cấu trúc được tạo bằng bê tông đúc sẵn.
  • Một loạt các chi tiết kiến ​​trúc và bê tông đúc sẵn mà bạn có thể tạo ra trong Tekla..
  • Thiết kế và chi tiết hóa cho sản xuất.
  • Tạo ra những hình ảnh tổng quan về ý tưởng precast của bạn.
  • Và nhiều hơn nữa…

Thời Gian:

08:30 AM, Việt Nam, 10/11/2020

14:00 PM, Việt Nam, 10/11/2020

11:00 PM, Việt Nam, 10/11/2020

+842839260097
Liên hệ