Kết xuất phân tán


Tổng quan

Kết xuất phân tán (Distributed Rendering) là một kỹ thuật để phân phối một công việc kết xuất duy nhất trong một khung hình duy nhất trên nhiều máy tính trong mạng. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để thực hiện việc này, nhưng khái niệm chính là giảm thời gian kết xuất bằng cách chia các phần khác nhau của quy trình kết xuất và giao cho mỗi người tham gia các phần công việc khác nhau. 


Tổ chức

V-Ray chia khung hình thành các khu vực và trải rộng chúng cho những người tham gia trong kết xuất phân tán. Điều này được thực hiện hoàn toàn thông qua giao thức TCP / IP là giao thức chuẩn của Internet và do đó là giao thức phổ biến nhất được phần cứng hỗ trợ. Bản thân V-Ray không cần chia sẻ tệp hoặc thư mục bổ sung (lưu ý rằng bạn có thể thực sự cần một số chia sẻ tệp / thư mục cho bitmap hoặc các tệp bổ sung khác được sử dụng trong quá trình kết xuất). Việc quản lý phân phối được chia thành Render Clients và Render Servers.

Để sử dụng kết xuất phân tán V-Ray, bạn cần phải cài đặt cả V-Ray cho 3ds Max và Autodesk 3ds Max trên cả máy khách kết xuất và máy chủ. Khi sử dụng công cụ kết xuất GPU V-Ray, cài đặt V-Ray Standalone (hoặc V-Ray cho 3ds Max) là đủ cho mỗi máy chủ. 


Máy Render

Máy Render là máy tính bắt đầu kết xuất. Nó chia khung hình thành các vùng hiển thị và trải rộng trên các Máy chủ Render. Nó phân phối dữ liệu đến các máy chủ Render để xử lý và thu thập kết quả.

Mọi ứng dụng khách kết xuất đều yêu cầu giấy phép nút kết xuất


Máy chủ Render

Máy chủ Render (Render Server) là một trong những máy tính trong mạng tham gia vào công việc kết xuất. Một máy chủ kết xuất yêu cầu kết xuất dữ liệu từ máy tính Render (render client), xử lý nó và gửi lại kết quả. Trong bất kỳ công việc DR nào, có thể có nhiều máy chủ kết xuất. Nếu bất kỳ máy chủ nào bị lỗi, bạn sẽ nhận được thông báo và ứng dụng khách kết xuất sẽ cố gắng gán lại các nhóm cho một máy chủ khác.

Thiết lập Kết xuất phân tán cho các máy phục vụ kết xuất được đặt tương ứng với trình kết xuất V-Ray ưa thích. V-Ray yêu cầu V-Ray DR spawner chạy trên máy chủ Render, trong khi V-Ray GPU yêu cầu V-Ray GPU Render Server hoặc V-Ray Standalone (với lệnh máy chủ).


Lưu ý

 • Mọi máy chủ Render phải có tất cả các plugin và map kết cấu trong thư mục thích hợp được tải để scene bạn đang gửi không khiến chúng bị hủy bỏ.
 • Khi bạn hủy kết xuất DR, có thể mất một khoảng thời gian để các máy chủ Render hoạt động xong và chúng có thể không khả dụng ngay cho một kết xuất khác. Nguồn sáng mặc định không được hỗ trợ trong chế độ DR và ​​không hiển thị. Nếu bạn cần bất kỳ ánh sáng nào trong cảnh, bạn nên thêm nó một cách rõ ràng.
 • Thư mục tạm thời của hệ thống mặc định, thường là C: \ Users \ <tên người dùng> \ AppData \ Local \ Temp trên Windows (% TEMP%), được sử dụng để sao chép nội dung nếu biến môi trường VRAY_ASSETS_CACHE_PATH không được đặt.
 • V-Ray DR có thể được chạy tự động như một dịch vụ Windows bất cứ khi nào máy khởi động.
 • Nếu bạn thấy cửa sổ 3ds Max nhấp nháy trên thanh tác vụ và sau đó biến mất, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng V-Ray DR Spawner trong thanh tác vụ, chọn Exit để đóng DR Spawner và ​​thử chạy công việc Backburner thông thường với máy này như máy chủ. Sau đó, hãy thử khởi động lại V-Ray DR Spawner.

Thiết lập kết xuất phân tán (Distributed Rendering)

Các bước thiết lập V-Ray Distributed Rendering

Để sử dụng kết xuất phân tán V-Ray, bạn cần phải cài đặt cả V-Ray for 3ds Max và Autodesk 3ds Max trên cả máy Render và máy chủ Render. Khi sử dụng công cụ kết xuất GPU V-Ray, cài đặt V-Ray Standalone (hoặc V-Ray cho 3ds Max) là đủ cho mỗi máy chủ.

 1. Thiết lập Render Servers bằng cách khởi động V-Ray Spawner trên mỗi máy chủ. Nó khởi động 3dsmax.exe ở chế độ máy chủ, xuất hiện dưới dạng 3ds Max được thu nhỏ trong thanh tác vụ. Nó phải có tiêu đề “vraydummy.max”. (Bước này không bắt buộc nếu máy chủ sử dụng spawner làm dịch vụ)
 2. Thiết lập Render Client. Trong giao diện V-Ray for 3ds Max, bật Distributed rendering từ Render Setup > System> tab Settings. Sử dụng nút Render Server để thêm IP của tất cả các Render Server của bạn.

 Các bước thiết lập V-Ray GPU Distributed Rendering

GPU V-Ray có thể chạy trên nhiều thiết bị đồ họa hỗ trợ CUDA. Bộ thiết bị ưu tiên trên mỗi máy chủ phải được điều chỉnh trước khi bắt đầu hiển thị phân tán. Để chỉ định thiết bị nào sẽ sử dụng, hãy đi tới Windows Start> Programs> Chaos Group> Chọn thiết bị để kết xuất V-Ray GPU của từng máy chủ hiển thị và chọn.

Theo mặc định, máy chủ Render sử dụng tất cả các thiết bị GPU thích hợp của nó để kết xuất phân tán GPU V-Ray, nếu không có gì được chỉ định trước.

 1. Thiết lập Render Servers. Bạn có thể thực hiện việc này theo hai cách khác nhau: (Bước này không bắt buộc nếu máy chủ sử dụng máy chủ kết xuất GPU V-Ray làm dịch vụ)
 2. Khởi động máy chủ kết xuất trên mỗi máy chủ từ Start menu > Programs > Chaos Group > Launch V-Ray GPU Render Server for 3ds Max ####.
 3. Khởi động V-Ray Standalone và nhập lệnh “vray -server” trong dấu nhắc lệnh.
 4. Thiết lập Render Client. Trong giao diện V-Ray for 3ds Max, phần Render Settings và trong tab Performace dưới nút Distributed Rendering, bấm On. Sử dụng nút Render Server để thêm IP của tất cả các Render Server của bạn.

Các cổng TCP/IP

Kết xuất phân tán hoạt động qua TCP / IP và yêu cầu các cổng sau: 

Renderer typePort numberPort type
V-Ray20204TCP/IP
V-Ray GPU20206TCP/IP

Cổng 20205 chỉ được sử dụng bởi các máy chủ kết xuất để phát thông báo rằng chúng đã sẵn sàng tham gia kết xuất DR đang diễn ra.

V-Ray Standalone khi được đặt làm máy chủ Render sẽ nhận các yêu cầu kết xuất trên cổng 20207 theo mặc định.

Tìm hiểu thêm:

Vì sao nên chọn V-Ray 5?

+842839260097
Liên hệ