V-Ray Swarm

Tổng quan


V-Ray Swarm là trình quản lý Kết xuất phân tán V-Ray (V-Ray Distributed Rendering) mới, là sự phát triển tiếp theo của V-Ray Distributed Rendering, cung cấp một số tính năng giúp kết xuất với V-Ray thậm chí còn nhanh hơn. Hiện tại, V-Ray Swarm có sẵn trong V-Ray for Revit, V-Ray for Rhino và V-Ray for SketchUp. Giao diện của nó có thể truy cập được bằng trình duyệt web.  

Tất cả những gì cần thiết cho máy Render Nodes (V-Ray Distributed Rendering slave) là cài đặt và chạy V-Ray Swarm trên đó. V-Ray Swarm phát hiện và thêm các máy để kết xuất, xử lý cài đặt V-Ray Standalone trên mỗi máy, bắt đầu và dừng quá trình kết xuất, theo dõi tài nguyên CPU, RAM và GPU trên mỗi hệ thống và triển khai cấu hình của V-Ray trên tất cả các máy V-Ray Swarm chỉ với một cú nhấp chuột. V-Ray Swarm giúp kết xuất phân tán V-Ray dễ dàng hơn bao giờ hết.

Các tính năng mới mà V-Ray Swarm thêm vào V-Ray Distributed Rendering là:

  • Đảm bảo mọi máy đều hiển thị với cùng một phiên bản V-Ray.
  • Cung cấp khả năng giám sát và quản lý toàn bộ mạng V-Ray Swarm thông qua giao diện web. Phần trăm sức mạnh tính toán hiện đang được sử dụng có thể được điều chỉnh thủ công và tương tác.
  • Theo dõi trạng thái của từng máy tính để đảm bảo rằng V-Ray đang hoạt động và sẵn sàng, đồng thời khởi động lại V-Ray nếu cần.
  • Tự động phát hiện các máy chạy V-Ray Swarm qua mạng, loại bỏ sự cần thiết phải nhập thủ công địa chỉ IP / tên máy chủ của mỗi máy khách kết xuất.
  • Tự động hoặc thủ công chỉ định một máy tính là máy điều khiển và quản lý V-Ray Swarm trên các máy render nodes.

Mỗi máy tham gia vào việc kết xuất yêu cầu giấy phép V-Ray Render Node. Điều này bao gồm cả máy bắt đầu quá trình kết xuất. V-Ray Swarm không cung cấp giấy phép. Thay vào đó, mỗi nút kết xuất phải được kết nối với Máy chủ cấp phép trực tuyến V-Ray (V-Ray Online License Server.

Yêu cầu hệ thống


Hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu này trước khi cài đặt V-Ray Swarm.

Windows

ProcessorIntel® Pentium® IV or compatible processor with SSE3 support (x64)
RAM256 MB RAM
USB Port USB 1.0 required for hardware lock
TCP/IP Only IPv4 is supported, IPv6 is currently not supported
Operating SystemWindows® 7 and newer (chỉ hỗ trợ bản 64-bit)

Mac OS X

ProcessorIntel® Pentium® IV or compatible processor with SSE3 support (x64)
RAM256 MB RAM
USB PortUSB 1.0 required for hardware lock
TCP/IPOnly IPv4 is supported, IPv6 is currently not supported
Operating SystemMac OS X 10.7 and newer (64-bit versions only)

Linux

ProcessorIntel® Pentium® IV or compatible processor with SSE3 support (x64)
RAM256 MB RAM
USB PortUSB 1.0 required for hardware lock
TCP/IPOnly IPv4 is supported, IPv6 is currently not supported
Operating SystemCentOS 6 / Debian 8 / Fedora 17 / openSUSE 13.0 / Ubuntu 14.4 and newer (64-bit versions only)

Cài Đặt Swarm

Tổng Quan


V-Ray Swarm mới là một hệ thống kết xuất phân tán dựa trên web. Đó là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để phân chia kết xuất của bạn trên nhiều máy tính.

UI Path


||V-Ray Asset Editor|| > Settings > Swarm rollout

Swarm


Bật hoặc tắt Swarm, hệ thống kết xuất phân tán dựa trên web của V-Ray.

Đặt tỷ lệ sử dụng mong muốn của các tài nguyên có sẵn.

Mở giao diện web V-Ray Swarm của máy Master Node hiện tại. Ngoài ra, nó có thể được truy cập bằng cách nhập địa chỉ IP của máy Master Node hiện tại trên cổng mặc định 24267. Điều này cho phép bạn xem các máy Render Nodes có sẵn để kết xuất các công việc trong mạng của bạn. Bạn có thể xem máy Render Nodes nào đang kết nối với máy cụ thể đang truyền kết xuất đến Swarm bằng địa chỉ IP bên cạnh trạng thái của nó. Giao diện này cũng cho phép bạn định cấu hình các máy Render Nodes, gắn thẻ chúng hoặc giám sát việc sử dụng tài nguyên của chúng trong khi kết xuất.

v-ray-swarm

Tags


Các Tags cho phép bạn gắn thẻ node này với một bộ mô tả xác định điều gì đó về máy, sau này chúng ta có thể sử dụng để kiểm soát có chọn lọc từ bên trong SketchUp. Ví dụ: các thẻ có thể biểu thị nếu máy này là một trong số ít máy có GPU mạnh hay nếu máy không phải là một máy trạm và một node trong Render Farm.

Khi quá trình kết xuất được bắt đầu, các máy được đánh dấu bằng các thẻ đã chọn sẽ tải scene và hỗ trợ kết xuất. Điều này được ghi nhận trong cả Progress Log và thanh Current Usage nằm trong phần cài đặt Swarm. Tất cả các nội dung scene cần được chuyển từ máy cục bộ sang mỗi máy Render Node trước khi chúng có thể bắt đầu thực hiện công việc. Nếu phiên bản V-Ray của máy Render Node khác với phiên bản của máy chủ cục bộ, V-Ray Swarm sẽ tự động tải lên các phiên bản cần thiết và đảm bảo rằng tất cả các máy Render Node đều sử dụng cùng một bản V-Ray.

Điểm đánh dấu màu xanh lam hiển thị phần nào của tất cả các máy có sẵn đang thực hiện công việc và điểm đánh dấu màu đỏ hiển thị các máy hiện đang thực hiện công việc khác. Thông tin chi tiết hơn về thanh Current Usage được hiển thị khi di chuột qua. Thanh trượt Goal bên dưới thanh có thể được điều chỉnh động để thêm hoặc xóa các máy được chỉ định trong quá trình hiển thị.

Picture3 2
Picture4 2
Picture5 3


Network Discovery


Cài đặt Network Discovery kiểm soát cách chọn Master Node. Theo mặc định, Network Discovery của V-Ray Swarm được đặt để sử dụng tính năng auto-discovery.

Nếu tùy chọn Auto-Discovery được bật, V-Ray sẽ tự động chỉ định máy có khả năng hiển thị mạng lớn nhất làm Master Node và sử dụng nó để quản lý công việc kết xuất. Máy Master Node sẽ tự động thay đổi nếu một máy tính khác báo cáo rằng nó có thể giao tiếp với nhiều node hơn Master Node hiện tại. Ngoài ra, cài đặt Network Discovery có thể được điều chỉnh thông qua giao diện web V-Ray Swarm.

Master Swarm Node IP – Đặt thủ công một máy mạng thành Master Node được sử dụng để quản lý công việc kết xuất. 

Picture6 2
Picture7 2

Giới hạn sử dụng GPU


Giới hạn việc sử dụng CPU máy cục bộ ở mức tối đa là một luồng. Bật tùy chọn này cho phép bạn tiếp tục sử dụng máy tính của mình mà không bị chậm lại đáng kể, trong khi các nodes Swarm khác đang hiển thị hình ảnh.

Cài đặt này không khả dụng khi GPU được bật.

+842839260097
Liên hệ