11 mẹo tạo sản phẩm bằng lời nhắc văn bản (text prompt)

Điều đầu tiên bạn sẽ thấy khi bắt đầu sử dụng SketchUp Diffusion là tùy chọn nhập lời nhắc văn bản (text prompt). Trong trường nhắc văn bản, bạn có thể mô tả kết quả đầu ra mong muốn cho hình ảnh được tạo của mình. Đây là một trường mở nơi bạn có thể nhập hầu hết mọi thứ.
Để có được kết quả mong muốn, có một số phương pháp hay nhất bạn có thể làm theo để viết lời nhắc có thể tạo ra nhiều kết quả dễ đoán hơn.

Kỹ thuật Prompt

Kỹ thuật prompt là nghệ thuật tạo ra các đầu vào hoặc lời nhắc cụ thể để hướng dẫn mô hình AI tạo ra các đầu ra mong muốn. Với SketchUp Diffusion, lời nhắc đầu vào của bạn mô tả các yếu tố trực quan mà bạn muốn trong khung nhìn của mô hình SketchUp. Bằng cách làm theo một số phương pháp hay nhất về kỹ thuật prompt cơ bản, ngay cả những phương pháp không quen thuộc với AI tổng hợp cũng có thể tạo ra các hình ảnh tùy chỉnh, độc đáo.
Khi tạo lời nhắc văn bản, điều quan trọng là phải cung cấp hướng dẫn rõ ràng thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Dưới đây là một số điều cần ghi nhớ:

1. Bắt đầu bằng concept. Quá trình thiết kế nên bắt đầu bằng một concept đơn giản, rõ ràng để có thể nâng cao sau này.

Ví dụ: Sustainable urban design

2. Cân bằng lời nhắc của bạn. Cố gắng duy trì sự cân bằng giữa độ chính xác và tính sáng tạo bằng cách ưu tiên các tính năng quan trọng.

Ví dụ: Floating city, emphasis on vertical structures

3. Sử dụng các hình thức kiến ​​trúc đa dạng. Thử nghiệm với các lời nhắc giúp Diffusion để tạo ra nhiều phong cách kiến ​​trúc khác nhau.

Ví dụ: Architectural fusion, blend modern and classical elements

4. Chỉ định chi tiết môi trường. Cung cấp bối cảnh cho môi trường để giúp tác động đến bối cảnh kiến ​​trúc.

Ví dụ: Urban skyscrapers, evening cityscape

5. Chi tiết vật liệu và kết cấu. Làm nổi bật các vật liệu và kết cấu cụ thể để tăng thêm tính chân thực cho từng yếu tố.

Ví dụ: Glass facades, reflective surfaces in a futuristic city

6. Thử nghiệm với các sửa đổi. Đưa ra hướng dẫn cụ thể yêu cầu mô hình AI tổng quát thực hiện điều gì đó cụ thể. Bằng cách thử nghiệm các sửa đổi, bạn có thể nhận được một số kết quả độc đáo và bất ngờ.

Ví dụ: Cityscape innovation, no repeating patterns

7. Ánh sáng rất quan trọng. Ánh sáng xung quanh có thể giúp tăng thêm độ chân thực cho mô hình của bạn.

Ví dụ: Architectural twilight, emphasis on city lights

8. Bao gồm thời tiết và thời gian. Việc kết hợp các sự kiện liên quan đến thời gian có thể giúp cảnh của bạn trở nên sinh động hơn.

Ví dụ: Winter resort architecture, snow-covered buildings

9. Tích hợp cảnh quan. Việc kết hợp các gợi ý về kiến ​​trúc với mô tả về cảnh quan có thể giúp tạo ra các thiết kế tổng thể hơn.

Ví dụ: Eco-friendly neighborhood, green roofs and gardens

10. Thêm tính cá nhân. Tìm nét độc đáo của bạn và sử dụng những lời nhắc phản ánh và thúc đẩy khả năng sáng tạo của bạn!

Lưu ý: SketchUp Diffusion không sử dụng các ký hiệu và ký hiệu (+,-,//,…,#, v.v.) được sử dụng với Stable Diffusion, mô hình AI tổng quát mà SketchUp Diffusion được xây dựng trên đó.

Dưới đây là một số lời nhắc có độ dài khác nhau sử dụng các mẹo sau:

Độ dài Prompt
Ngắn (5 từ) Abstract city, no repeating structures
Hơi ngắn (7 từ) Modern skyscraper, blend with nature, glass facades
Trung bình (15 từ) Cutting-edge cityscape, advanced flying vehicles, dynamic urban environment, futuristic aesthetics, sustainable design, and architectural imagery
Hơi dài (20 từ) Visually stunning architectural image: futuristic masterplan cityscape, flying vehicles, blending historical references, vibrant, dynamic, harmonious urban environment
Dài (40 từ) Enhance conceptual massing of mixed-use development, blend with futuristic elements, incorporate green spaces seamlessly, ensure dynamic lighting effects, maintain harmony with existing structures, emphasize sustainable design principles, create a compelling, visually rich architectural narrative for an innovative urban landscape
+842839260097
Liên hệ