Khuyến mãi giảm 20% khi mua mới bản quyền vĩnh viễn BricsCAD Lite

Chương trình ưu đãi đặc biệt khi mua mới bản quyền vĩnh viễn BricsCAD Lite.

BC giam 20 ph tram

Chi tiết: Giảm giá 20% khi mua mới bản quyền vĩnh viễn BricsCAD Lite

Thời gian: 09.05 đến hết 31.05.2024

Đối tượng: Tất cả Khách hàng mua mới license BricsCAD Lite

Dạng license: Vĩnh viễn

Loại license: Single-user

 

Tìm hiểu thêm về BricsCAD – Phần mềm CAD mạnh mẽ đến từ Bỉ

+842839260097
Liên hệ