TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BIỂN BẰNG PHẦN MỀM TEKLA

image 2

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với thiết kế và chi tiết cấu trúc ngoài khơi nhanh hơn, bản vẽ chính xác, tránh sung đột về lắp ráp và tự động hóa.

Với phần mềm Tekla, bạn có thể nâng cao năng suất bằng cách thời gian lập mô hình ngắn hơn trong thiết kế cấu trúc ngoài khơi và tự động hóa cao hơn trong quá trình chế tạo. Bạn có thể giao diện mô hình với máy móc và quản lý dự án. Các mô hình Tekla của bạn đại diện cho cấu trúc ngoài khơi chân thực, chi tiết, như được xây dựng.

Phần mềm xử lý tất cả các cấu trúc, ngay cả những cấu trúc lớn nhất. Mọi thứ trong một dự án ngoài khơi đều phù hợp với mô hình Tekla: hình ảnh 4D, đường ống, mối hàn và bu lông, trọng lượng của cấu trúc và vị trí của trọng tâm, tính bền vững và cuối cùng là ngừng hoạt động.

Tekla cho phép bạn xác định và khắc phục các xung đột có thể xảy ra với thiết bị xử lý, cáp và các tuyến đường truy cập. Khắc phục các xung đột đã có trong giai đoạn thiết kế giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong giai đoạn xây dựng.

Các lợi ích chính

Offshore structure modeled in Tekla Structures
  • Giám sát toàn bộ dự án.
  • Mô hình hóa tất cả các cấu trúc với năng suất tăng lên.
  • Tránh sai sót trong chế tạo và quy hoạch xây dựng
  • Tiết kiệm thời gian và ít lãng phí vật liệu hơn.
  • Tích hợp thiết kế với quá trình chế tạo.
  • Bao gồm các chi tiết hàn trong mô hình.

Vòng đời

Các mô hình cấu trúc chi tiết cao của Tekla cung cấp cho các nhà xây dựng ngoài khơi khả năng giám sát toàn bộ dự án từ các nghiên cứu khái niệm ban đầu, bao gồm hình ảnh hóa 4D, đến thiết kế cấu trúc, hệ thống an toàn và tính bền vững, vận hành và sửa đổi.

Dữ liệu tự động sang CNC

Tích hợp trực tiếp với máy tính điều khiển số (CNC) hỗ trợ định dạng DSTV, cũng như máy định hình ống từ các nhà sản xuất như HGG, Vernon Tool, và các máy khác.

Bản vẽ & báo cáo tự động

Tất cả các bản vẽ và báo cáo về kỹ thuật, chế tạo và lắp dựng (piece mark)) được yêu cầu có thể được tạo tự động từ mô hình 3D chi tiết chính xác. Các bản vẽ được liên kết với mô hình, vì vậy bất kỳ thay đổi nào được thực hiện đối với mô hình sẽ tự động phản ánh trong kết quả đầu ra. Chuyển dữ liệu thông qua các báo cáo trực tiếp từ mô hình để ước tính, lập lịch trình, mua sắm và quản lý sản xuất.

Đánh số tự động

Việc đánh dấu mảnh có thể tùy chỉnh của các bộ phận và cụm lắp ráp cho phép tạo ra các hệ thống đánh số duy nhất, giống hệt nhau hoặc kết hợp cho phép truy xuất nguồn gốc hiệu quả trong suốt quá trình chế tạo và xây dựng.

Mô hình hóa giàn khoan nâng cao

Mô hình và chi tiết hình dạng cấu trúc, hồ sơ và vật liệu, bao gồm các phần hình ống và hình elip, cũng như các mối hàn và bu lông riêng lẻ. Có thể dễ dàng mô hình hóa các dầm dạng tấm, các tấm vòng phức hợp, các kết nối nút, và các vòng quay của đường nối dài để thể hiện tình trạng nguyên bản của kết cấu. Tạo kết nối dầm hàn với dầm theo yêu cầu ngoài khơi bao gồm các chế phẩm hàn phức tạp, lỗ chuột & sò.

Đảm bảo và kiểm soát chất lượng

Môi trường 3D đảm bảo sự cộng tác không có lỗi trong giai đoạn chế tạo và lắp dựng. Mô hình chi tiết thể hiện tình trạng ‘nguyên bản’ của cấu trúc – nếu cấu trúc phù hợp trên màn hình, thì nó cũng sẽ phù hợp tại chỗ. Theo dõi mối hàn và truy xuất nguồn gốc có thể được thu thập và ghi lại thông qua thiết bị máy tính bảng và được liên kết trực tiếp trở lại mô hình cho phép hiển thị trực quan các cập nhật trạng thái và tiến độ.

Khả năng tương tác

Tích hợp mô hình liền mạch với nhiều gói tiêu chuẩn công nghiệp nước ngoài. Tekla Structures hỗ trợ tất cả các định dạng tệp tiêu chuẩn công nghiệp, bao gồm IFC, CIS / 2, DWG, DXF và DGN. Xuất bản các mô hình lên Trimble Connect để nâng cao khả năng cộng tác và giao tiếp của dự án.

Kiểm tra sung đột

Tự động kiểm tra xung đột và phơi bày xung đột trong mô hình trước khi quá muộn. Các sai sót tốn kém được giảm thiểu thông qua quản lý thay đổi cấp trên và kiểm soát sửa đổi.

Thành phần & Kết nối

Tạo một mô hình đại diện cho cấu trúc thực, chi tiết, như đã xây dựng bằng cách sử dụng một thư viện mở rộng các kết nối tiêu chuẩn hoặc các thành phần tùy chỉnh. Kết nối mô hình tự động và chi tiết hóa được kích hoạt bởi các quy tắc có thể tùy chỉnh.

Khả năng tương tác với các đối tác trong ngành

Chúng tôi có cách tiếp cận mở để mô hình hóa, có nghĩa là phần mềm tích hợp nhịp nhàng với các giải pháp, công nghệ và máy móc khác.

Tekla liên kết với các hệ thống phần mềm thiết kế nước ngoài lớn để phân tích và thiết kế quy trình tích hợp. Tự động hóa, thiết kế nhanh hơn và các bản vẽ chi tiết, chính xác giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

+842839260097
Liên hệ