Chào đón phiên bản Beta của SketchUp for iPad!

Thiết kế liền tay, ngay khi di chuyển.

Screenshot 2021 11 29 174815
SU2021 iPadAlpha LPImagery TammyCody iPad 4x3 LandingPage

Cùng SketchUp đơn giản hóa mọi quá trình! Công việc thiết kế trở nên:

  • Đơn giản
  • Nhanh chóng
  • Tiện lợi
  • Lưu động

SketchUp kết hợp với iPad Pro, cùng sự hỗ trợ từ Apple Pencil – cảm ứng đa điểm, và hiển nhiên, cả chuột và bàn phím, giúp khai thác tối đa khả năng của các hình ảnh 3D bằng những nét vẽ, vuốt và những cú nhấp để phát họa nhanh chóng những ý tưởng đầy sáng tạo!

Được tạo ra từ SketchUp và dành riêng cho iPad! Bạn đã đăng ký bản Beta? Hãy cung thể hiện tác phẩm của mình với #SketchUp4iPad!

ipad sketchup
Model by Tammy Cody
Picture2
Model by Tammy Cody
Picture3
Model by Tammy Cody
Picture4
Model by Tammy Cody
Picture5
Model by Tammy Cody
Picture6 edited
Model by Mario Chabot

Nguồn: SketchUp Blog

+842839260097
Liên hệ