Level of detail (LOD) trong mô hình bê tông cốt thép

High level of details (LOD) in a rebar 3D model

LOD là gì?

LOD làm cho giá trị của mô hình trở nên rõ ràng đối với tất cả các bên và tạo ra sự tin tưởng giữa những người khác nhau làm việc trong cùng một dự án. Có thể hiểu đơn giản là thông tin bắt đầu truyền nhanh chóng từ người này sang người khác và việc ra quyết định trở nên nhanh chóng hơn.

LOD 0-300 leaves guessing and LOD 400 improves understanding

LOD 0-300 để Dự đoán và LOD 400 giúp cải thiện sự hiểu biết

Mức độ phát triển (LOD) là tài liệu tham khảo cho các nhà thầu AEC để xác định và trình bày rõ ràng với mức độ rõ ràng cao về nội dung và độ tin cậy của Mô hình thông tin xây dựng (BIM).

Đối với LOD 350, phần tử mô hình được biểu diễn bằng đồ thị trong mô hình dưới dạng một hệ thống, đối tượng hoặc cụm cụ thể về số lượng, kích thước, hình dạng, hướng và giao diện với các hệ thống tòa nhà khác. Thông tin không phải đồ họa cũng có thể được đính kèm vào phần tử mô hình.

Kế hoạch thực thi LOD + BIM = tiết kiệm tiền

Khi bạn nhìn vào bảng  chi phí của các dự án xây dựng lớn, có thể dễ dàng nhận thấy rằng chế tạo đã thực hiện một quy trình công việc cực kỳ hiệu quả vì phần mềm 3D chất lượng. Chi tiết và chế tạo chỉ chiếm khoảng 15% ngân sách xây dựng trung bình.

Do đó, các nhà quản lý tài chính không dành thời gian xem xét các giai đoạn chi tiết và chế tạo khi họ xem xét tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, khi các sự cố được ngăn chặn, khoản tiết kiệm đáng kể sẽ tích lũy được. Khách hàng và nhà thầu sẽ nhận được các đấu thầu tốt và giá thầu thấp nhất từ ​​các nhà thầu phụ, những người thực sự biết cách tối ưu hóa quy trình của họ.

Cost division in a construction project between Architecture, Engineering and Construction

Phân chia chi phí trong một dự án xây dựng giữa Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng

Tránh làm việc chồng chéo (RFI). Không chậm trễ, không có phí phạt. Khi các nhà thầu bắt đầu lập kế hoạch và đặt hàng vật liệu với thông tin không đầy đủ sẽ dẫn đến sai sót trong đơn đặt hàng. Nhưng với kế hoạch thực thi BIM và LOD, trung bình sẽ có ít thay đổi hơn 25% trong các đơn đặt hàng, giúp tiết kiệm tiền.

Hãy để LOD mang đến sự quy chuẩn.

Mọi hợp đồng nên bao gồm một kế hoạch thực hiện BIM. Kế hoạch thực thi BIM cho người tham gia biết thông tin nào sẽ được cung cấp vào những ngày cụ thể và nhóm dự án nào sẽ có thể sử dụng thông tin này.

Khi LOD được kết hợp vào kế hoạch thực hiện BIM và được quy định trong hợp đồng, các chủ đầu tư (nhà nước hoặc tư nhân) sau đó có thể yêu cầu nhóm phân phối lập kế hoạch rõ ràng để cung cấp thông tin cho các bên liên quan tại mọi mốc thời gian của dự án.

LOD là một khía cạnh quan trọng trong việc lập kế hoạch cung cấp thông tin cho các bên liên quan

Khi các hành động dựa trên thông tin chất lượng thì quá trình xây dựng trở nên ít rủi ro hơn và hiệu quả hơn. Nhưng nếu thông tin không đầy đủ, nó sẽ gây ra các câu hỏi và yêu cầu cung cấp thêm thông tin, điều này có thể dẫn đến việc làm lại và lên lịch lại với các chi phí liên quan và nguyên nhân hợp lệ dẫn đến sự chậm trễ của dự án.

Ba điều cần có:

1. Phân loại

Phân loại cho biết nội dung của dữ liệu BIM là gì và dữ liệu dùng để làm gì.

2. Thời gian biểu

Các mốc quan trọng về việc ai làm gì và khi nào thông tin có thể được cung cấp.

3.LOD = trạng thái của thông tin có trong mô hình

Trạng thái cho biết mức độ đáng tin cậy của thông tin. Lưu ý: LOD hiển thị trạng thái của một chi tiết cụ thể.

Nguồn: Tekla

Đọc thêm

+842839260097
Liên hệ