Lệnh Xref, External Reference, và sheet set trong AutoCAD

1. External References

Chèn bất kỳ tệp bản vẽ nào dưới dạng tham chiếu bên ngoài (Xref), và các thay đổi được thực hiện trong bản vẽ được tham chiếu sẽ tự động được hiển thị trong bản vẽ hiện tại khi được mở hoặc tải lại.

lenh-xref-external-references

Mở bảng External References bằng cách sử dụng lệnh XREF và chọn biểu tượng DWG để đính kèm tệp. Các tệp Xref đính kèm được liên kết đến, nhưng không thật sự được chèn vào, một bản vẽ khác – giúp tránh tăng dung lượng tệp.

Khi bạn đính kèm 1 tệp Xref, loại đường dẫn mặc định được đặt thành Relative để tránh các tệp Xref bị hỏng trong tương lai. Nếu bạn có các tham chiếu liên quan trong bản vẽ hiện tại và lưu nó vào một vị trí khác, AutoCAD sẽ nhắc bạn cập nhật các đường dẫn liên quan.

LỢI ÍCH 1: Để tạo một tham chiếu bên ngoài trong một bản vẽ phức tạp, hãy chọn một mục trong bảng External References để làm nổi bật tất cả các trường hợp hiển thị trong bản vẽ. Ngược lại, chọn một tham chiếu ngoài trong bản vẽ để làm nổi bật tên của nó trong bảng External References. 

LỢI ÍCH 2: Dễ dàng chỉnh sửa một tệp Xref bằng cách chọn nó, sau đó nhấp chuột phải và chọn Open Xref hoặc Edit Xref in-Place. 


2. eTransmit

Khi chia sẻ các tệp DWG có chứa Xrefs với những người khác, hãy gộp lại và chuyển giao các nhóm bản vẽ và các tệp liên quan bằng eTransmit. Điều này ngăn chặn các liên kết bị hỏng và các lỗi khác khi người khác mở tệp của bạn và giúp quản lý dữ liệu tốt hơn.

etransmit

Các liên kết Xref sẽ bị phá vỡ khi bạn chia sẻ tệp với ai đó, vì họ không có các tệp tham chiếu của bạn. 

Để tạo một bộ truyền trong một thư mục, nhấp Application Menu -> Publish -> eTransmit hoặc sử dụng lệnh ETRANSMIT. Hộp thoại Create Transmittal sẽ hiển thị với các tùy chọn. 

Khi bạn chọn một tập hợp các tệp trong bộ truyền, nó sẽ tự động bao gồm tất cả các tệp phụ thuộc có liên quan như Xrefs và các tệp phông chữ.


3. PDF Import

Nhập các thuộc tính hình học, hình ảnh raster và văn bản TrueType từ một tệp PDF vào bản vẽ hiện tại bằng cách sử dụng PDF import.

pdf-import

Các tệp PDF là định dạng phổ biến nhất được sử dụng để hỗ trợ quản lý dữ liệu và khi trao đổi thông tin thiết kế giữa nhà thiết kế, nhà thầu, khách hàng và những người khác. Sử dụng lệnh PDFIMPORT để nhập thuộc tính hình học từ trang PDF vào bản vẽ hiện tại dưới dạng đối tượng AutoCAD. Bạn cũng có thể truy cập PDF Import từ tab Insert của thanh Ribbon, sau đó nhấp vào Import Panel > PDF Import. Sau khi chọn tệp PDF, sử dụng hộp thoại Import PDF để tùy chỉnh cách nhập của bạn.

LỢI ÍCH: Nếu tệp PDF có chứa các phông chữ AutoCAD .shx, sử dụng công cụ Recognize SHX Text để chuyển đổi chúng thành các đối tượng dòng đơn MTEXT. Bạn có thể tìm thấy nó trong bảng Import trong tab Insert.


4. Sheet Set Manager

Theo dõi nhóm của bạn bằng cách sử dụng khả năng của AutoCAD’s Sheet Set Manager. Sắp xếp và duy trì bố cục bản vẽ của bạn, đường dẫn tệp và quản lý dữ liệu dự án từ một nơi, có thể truy cập bởi toàn bộ nhóm của bạn. 

sheet-set-manager

Sheet Set Manager không chỉ có chức năng như một hệ thống quản lý dữ liệu hồ sơ cho các bảng bố cục của bạn, mà còn quản lý các chế độ xem được lưu trong cả bố cục và Model Space. Bạn có thể dễ dàng xuất bản một phần hoặc toàn bộ tập hợp, cùng với việc bảo vệ và cập nhật khung tên và thông tin chú thích bằng cách sử dụng Fields. Bắt đầu thật dễ dàng với Sheet Set Wizard được tìm thấy trong New section của Application Menu.

LỢI ÍCH: CAD Managers và những người khác có thể cắt giảm đáng kể thời gian cần thiết cho việc chuyển giao hồ sơ hậu dự án và quản lý dữ liệu bằng cách sử dụng eTransmit trực tiếp từ Sheet Set Manager. 


Cùng tìm hiểu các mẹo AutoCAD khác:

33 mẹo AutoCAD nên biết – Phần 6

One thought on “33 Mẹo AutoCAD P6: Lệnh Xref, External Reference, và Sheet Set trong AutoCAD

  1. Pingback: Xref Compare Trong AutoCAD 2021: So Sánh Bản Vẽ, Lệnh Xref

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *