Webinar: V-Ray Vision – Giải pháp kết xuất tốt nhất

Tìm hiểu V-Ray for SketchUp

Ghi Hình Buổi Webinar

Thời gian

10g | 25.03.2022

V-ray vision

Nội dung chính

  1. Giới thiệu tổng quan V-Ray và V-Ray 5 for SketchUp
  2. V-Ray Vision
  • V-Ray Vision là gì?

V-Ray Vision là một trình xem thời gian thực có thể được sử dụng trong bất kỳ dự án nào được thiết lập để kết xuất với V-Ray. Nó là một “game engine” (rasterizer) nhẹ, hiện không sử dụng bất kỳ loại ray-tracing nào. Do tốc độ của nó, nó có thể đóng vai trò như một khung nhìn thay thế mạnh mẽ cung cấp ánh sáng và thể hiện vật liệu tốt hơn cũng như điều khiển phát lại hoạt ảnh của máy ảnh.

  • Các tính năng của V-Ray Vision

Xem dự án như 1 trình viewer, điều khiển góc nhìn đa dạng, tùy chỉnh các thông số màu sắc, độ phơi sáng, tonemapping,..

Tạo ảnh toàn cảnh hình cầu và xuất nhanh cả khung hình tĩnh và chuỗi hoạt ảnh.

  • Đánh giá
  1. Q&A

Đơn vị tổ chức:
Công Ty TNHH Konia – Nhà Phân Phối Ủy Quyền của Trimble SketchUp tại Việt Nam và Campuchia

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Mr. Quang Anh – anh.pham@konia-group.com

Mr. Vũ – vu.tran@konia-group.com

Ms. Quyen Do – (+84) 34.659.7431 | (quyen.do@konia-group.com)

+842839260097
Liên hệ