Tekla PEB Series: Dựng hình thủ công nhà thép tiền chế với Tekla Structures

Ghi Hình Buổi 2 – Dựng hình khung hồi

Ghi Hình Buổi 1- Dựng hình khung chính

Thời gian:

Buổi 1: Dựng hình khung chính | 10g ngày 17/03/2022

Buổi 2: Dựng hình khung hồi | 10g ngày 24/03/2022

Buổi 3: Dựng hình hoàn thiện nhà xưởng | 10g ngày 31/03/2022

Nội dung

  1. Dựng hình một công trình nhà thép tiền chế
  2. Hoàn toàn với các lệnh thủ công trong Tekla Structures
  3. Giúp thành thục các công cụ dưng mô hình kết cấu thép
  4. Quản lý cấu kiện, bản vẽ và khối lượng
PEB

Diễn giả

Anh Nguyễn Đức Hóa – Tekla Specialist

Nếu bạn có câu hỏi cần giải đáp, vui lòng liên hệ:

Mr Quang Anh – anh.pham@konia-group.com
Ms Ân Đỗ – an.do@test

Đọc thêm

+842839260097
Liên hệ