BIM là gì?

BIM là gì?

BIM view of a building including detailed frame and MEP structures

Định nghĩa về BIM (Mô hình hóa thông tin tòa nhà)

“Với công nghệ BIM (Mô hình hóa thông tin tòa nhà), một hoặc nhiều mô hình ảo chính xác của tòa nhà được xây dựng bằng kỹ thuật số. Chúng hỗ trợ thiết kế thông qua các giai đoạn, cho phép phân tích và kiểm soát tốt hơn so với các quy trình thủ công.

Các mô hình này chứa hình học chính xác và dữ liệu cần thiết để hỗ trợ các hoạt động xây dựng, chế tạo và mua sắm phục vụ cho việc hiện thực hóa công trình.”

Định nghĩa này về Mô hình hóa thông tin tòa nhà trong Handbook of BIM (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011) bao gồm rất nhiều điều bắt đầu từ công nghệ đến nắm bắt toàn bộ quá trình xây dựng.

Phần mềm xây dựng để cộng tác và quản lý thông tin

Chữ I trong BIM là một chữ cái cực kỳ quan trọng. Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Dự án Tiêu chuẩn Mô hình Thông tin Tòa nhà Quốc gia (NBIMS-US™) coi BIM là một nguồn thông tin mở của cơ sở hạ tầng, trong khi sự hợp tác của các bên liên quan là một đặc điểm cơ bản khác.

Chia sẻ và sử dụng dữ liệu cập nhật chính xác với những người khác có thể là một điểm khó khăn trong một dự án. Theo Ủy ban Dự án NBIMS-US ™,

“Thiết kế, xây dựng và duy trì tòa nhà tốn chi phí quá cao và chúng mất nhiều thời gian để bàn giao. Chúng ta phải làm tốt hơn công tác cộng tác giữa các bên tham gia vào quá trình xây dựng”

Tại Mỹ, một nghiên cứu của NIST cho thấy việc thiếu khả năng tương tác khiến chủ sở hữu phải trả thêm 15,8 tỷ đô la mỗi năm. Ngành xây dựng chắc chắn có thể được hưởng lợi từ việc quản lý thông tin và truyền thông tốt hơn.

Công nghệ BIM

BIM có nghĩa là tự động hóa việc sử dụng thông tin – việc tạo ra thông tin đã trở nên tự động khi CAD xuất hiện. Từ phần mềm mô hình 3D, BIM yêu cầu độ chính xác và khả năng xử lý nhiều thông tin và trên thực tế cũng có khả năng tương thích với các giải pháp khác để đạt được quy trình làm việc hợp tác. Với phần mềm Tekla Structures, bạn có thể làm việc với cách tiếp cận Open BIM và tạo ra các mô hình thực sự có thể xây dựng cho quy trình làm việc dựa trên mô hình hiệu quả.

aHViPTgyNzM5JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzYwYWI2YjYwZDM2OTEuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9YzRiZTIzM2NmZTMwODgzMDI1ZTkzMjgzZjFkNjBhYzc%253D

Lợi ích của BIM đối với toàn bộ quy trình xây dựng

Companies that utilize BIM, like Skanska and Barton Malow, have reported benefits for project management, scheduling, estimation and risk analysis, more collaborative processes and better facility management. Model-based workflow brings the opportunity to try out solutions in advance before building the structure on site: with a constructible model, the structure can be prototyped virtually. Project parties can understand and review the design, its accuracy and completeness more easily. It is also easier to visualize and evaluate the cost, time and other project parameters. BIM has gathered compliments for improved communication between project parties and generally better quality.

Các công ty sử dụng BIM, như SkanskaBarton Malow , đã báo cáo những lợi ích cho việc quản lý dự án, lập lịch, ước tính và phân tích rủi ro, nhiều quy trình hợp tác hơn và quản lý cơ sở vật chất tốt hơn. Quy trình làm việc dựa trên mô hình mang lại cơ hội để kiểm nghiệm các giải pháp trước khi xây dựng cấu trúc tại chỗ: với một mô hình xây dựng, cấu trúc có thể được dựng gần như nguyên mẫu. Các bên tham gia dự án có thể hiểu và xem xét thiết kế, tính chính xác và đầy đủ của nó một cách dễ dàng hơn. Nó cũng dễ dàng để hình dung và đánh giá chi phí, thời gian và các thông số khác của dự án. BIM đã thu thập được những lời khen ngợi vì sự giao tiếp giữa các bên trong dự án được cải thiện và chất lượng tốt hơn.

BIM không chỉ là 3D trực quan

Tất cả các mô hình phần mềm xây dựng và bản vẽ đại diện cho một tòa nhà không phải là BIM, chẳng hạn như các mô hình chỉ chứa dữ liệu 3D trực quan nhưng không có thuộc tính đối tượng hoặc những mô hình cho phép thay đổi kích thước trong một chế độ xem nhưng không tự động phản ánh những thay đổi đó trong các chế độ xem khác. Những ví dụ này thiếu dữ liệu được đề cập ở trên để hỗ trợ xây dựng, chế tạo và mua sắm.

 

Đọc thêm:

Lựa Chọn Phần Mềm BIM – 6 Điều Cần Cân Nhắc

6 Lợi Ích của BIM Trong Việc Kiểm Soát Nguyên Liệu Sản Xuất

+842839260097
Liên hệ