Cập Nhật Các Dịch Vụ cho Tekla Structures

Thông báo ngừng hỗ trợ Tekla Model Sharing dành cho phiên bản Tekla Structures 2017i và các phiên bản trước đó.


Tập đoàn Trimble thông báo ngừng tất cả các dịch vụ hỗ trợ Tekla Model Sharing cho các phiên bản Tekla Structures 2017i và cũ hơn. Cụ thể như sau:

  • Ngày cuối cùng của dịch vụ hỗ trợ Tekla Model Sharing (TMS) cho các phiên bản Tekla Structures 2017 và 2017i sẽ là ngày 31/12/2023. Sau ngày này, Trimble sẽ không chạy dịch vụ cũng như phát triển, duy trì hoặc thử nghiệm dịch vụ TMS cho các phiên bản này.
  • Ngày cuối cùng của dịch vụ hỗ trợ Tekla Model Sharing (TMS) cho các phiên bản Tekla Structures trước 2016i (ví dụ: 2016, 21.1, 21,…) sẽ là ngày 31/12/2022. Sau ngày này, Trimble sẽ không chạy dịch vụ cũng như phát triển, duy trì hoặc thử nghiệm dịch vụ TMS cho các phiên bản này.

Các tùy chọn nâng cấp sản phẩm
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Tekla Structures mới nhất hiện có hoặc ít nhất các phiên bản từ 2018. Khi nâng cấp lên phiên bản mới hơn, một số tính năng có thể không khả dụng hoặc có thể có những thay đổi đối với yêu cầu phần cứng.

Vui lòng liên hệ Konia để xác minh và được hỗ trợ.


Liên hệ Konia:

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:

Mr. Hóa – (+84) 964.371.88 | hoa.nguyen@konia-group.com

Chăm Sóc Khách Hàng:

Ms. Ân – (+84) 903.92.07.92 | an.do@konia-group.com

Tư Vấn Kinh Doanh:

Miền Bắc: Ms. Hiền – (+84) 8.222.38886 | thuhien.nguyen@konia-group.com

Miền Nam: Ms. Ngọc – (+84) 965.694.591 | ngoc.vu@konia-group.com


Bài Viết Liên Quan

+842839260097
Liên hệ