Chào mừng SketchUp 2022 với Ưu Đãi Đặc Biệt | 22% Off

SketchUp Pro 2022

Nâng cao quy trình thiết kế của bạn với ƯU ĐÃI 22% OFF phần mềm SketchUp Pro phiên bản mới nhất 2022.

sketchup 2022
Limited Offer!

Dựng mô hình 3D với các tính năng mạnh mẽ của SketchUp Pro. Làm việc hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn. Đặc biệt, người dùng sẽ được sử dụng tất cả tính năng trong phiên bản cập nhật mới nhất và mạnh mẽ nhất – SketchUp 2022 – giúp bạn làm việc thông minh hơn và hiệu quả hơn.

25 .02 – 11.03.2022

Chương trình ưu đãi

Giảm 22% khi mua mới SketchUp Pro 2022

Áp dụng

 • Khi mua mới SketchUp Pro phiên bản Thuê Bao Pro 1-năm
 • Tối đa 5 bộ SketchUp thuê bao 1-năm với mức giá ưu đãi
 • Đang sử dụng phiên bản Vĩnh Viễn và chưa chuyển đổi

Không áp dụng

 • Licence Compliance
 • SketchUp dành cho Giáo Dục

konia-group

Liên hệ

 • Lên hệ Konia Group – Nhà phân phối độc quyền của Trimble SketchUp tại Việt Nam

→ Ms. Quyên – +8434.659.7431 (quyen.do@konia-group.com)


*Konia LTD. có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì tùy ý.

FQAs

Chương trình ưu đãi?

Giảm giá 22% khi mua mới SketchUp Pro 2022 phiên bản Thuê Bao


Có thể mua bao nhiêu License?

Từ 1 đến 5 Thuê Bao mới

Đọc thêm

SketchUp Pro 2022

Nâng cao quy trình thiết kế của bạn với ƯU ĐÃI 22% OFF phần mềm SketchUp Pro phiên bản mới nhất 2022.

sketchup 2022
Limited Offer!

Dựng mô hình 3D với các tính năng mạnh mẽ của SketchUp Pro. Làm việc hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn. Đặc biệt, người dùng sẽ được sử dụng tất cả tính năng trong phiên bản cập nhật mới nhất và mạnh mẽ nhất – SketchUp 2022 – giúp bạn làm việc thông minh hơn và hiệu quả hơn.

25 .02 – 11.03.2022

Chương trình ưu đãi

Giảm 22% khi mua mới SketchUp Pro 2022

Áp dụng

 • Khi mua mới SketchUp Pro phiên bản Thuê Bao Pro 1-năm
 • Tối đa 5 bộ SketchUp thuê bao 1-năm với mức giá ưu đãi
 • Đang sử dụng phiên bản Vĩnh Viễn và chưa chuyển đổi

Không áp dụng

 • Licence Compliance
 • SketchUp dành cho Giáo Dục

konia-group

Liên hệ

 • Lên hệ Konia Group – Nhà phân phối độc quyền của Trimble SketchUp tại Việt Nam

→ Ms. Quyên – +8434.659.7431 (quyen.do@konia-group.com)


*Konia LTD. có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì tùy ý.

FQAs

Chương trình ưu đãi?

Giảm giá 22% khi mua mới SketchUp Pro 2022 phiên bản Thuê Bao


Có thể mua bao nhiêu License?

Từ 1 đến 5 Thuê Bao mới

Đọc thêm

SketchUp Pro 2022

Nâng cao quy trình thiết kế của bạn với ƯU ĐÃI 22% OFF phần mềm SketchUp Pro phiên bản mới nhất 2022.

sketchup 2022
Limited Offer!

Dựng mô hình 3D với các tính năng mạnh mẽ của SketchUp Pro. Làm việc hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn. Đặc biệt, người dùng sẽ được sử dụng tất cả tính năng trong phiên bản cập nhật mới nhất và mạnh mẽ nhất – SketchUp 2022 – giúp bạn làm việc thông minh hơn và hiệu quả hơn.

25 .02 – 11.03.2022

Chương trình ưu đãi

Giảm 22% khi mua mới SketchUp Pro 2022

Áp dụng

 • Khi mua mới SketchUp Pro phiên bản Thuê Bao Pro 1-năm
 • Tối đa 5 bộ SketchUp thuê bao 1-năm với mức giá ưu đãi
 • Đang sử dụng phiên bản Vĩnh Viễn và chưa chuyển đổi

Không áp dụng

 • Licence Compliance
 • SketchUp dành cho Giáo Dục

konia-group

Liên hệ

 • Lên hệ Konia Group – Nhà phân phối độc quyền của Trimble SketchUp tại Việt Nam

→ Ms. Quyên – +8434.659.7431 (quyen.do@konia-group.com)


*Konia LTD. có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do gì tùy ý.

FQAs

Chương trình ưu đãi?

Giảm giá 22% khi mua mới SketchUp Pro 2022 phiên bản Thuê Bao


Có thể mua bao nhiêu License?

Từ 1 đến 5 Thuê Bao mới

Đọc thêm

+842839260097
Liên hệ