Webinar: Giải Pháp Tối Ưu Cho Nhà Thầu Thi Công – Tekla Structures

tekla structures

Ghi Hình Buổi Webinar (đang cập nhật)

Thời gian

10g | 16.06.2022

Nội dung chính

  • Giới thiệu về giải pháp Tekla Structures cho nhà thầu thi công
  • Bộ giải pháp tổng thể từ mô hình – lập kế hoạch – tổ chức thi công (model-pour-plan)
  • Lập mô hình chi tiết kết cấu bê tông, cốt thép, phân chia mạch ngừng bê tông
  • Xuất bản vẽ shopdrawing, BOM
  • Mô hình hóa biện pháp thi công
  • Kết nối mô hình BIM

Đơn vị tổ chức:
Công Ty TNHH Konia – Đại Lý Độc Quyền của Trimble Tekla tại Việt Nam

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:

Mr. Hóa – (+84) 964.371.88 | hoa.nguyen@konia-group.com


Chăm Sóc Khách Hàng:

Ms. Ân – (+84) 903.92.07.92 | an.do@konia-group.com


Tư Vấn Kinh Doanh:

Miền Bắc: Ms. Hiền – (+84) 8.222.38886 | thuhien.nguyen@konia-group.com

Miền Nam: Ms. Ngọc – (+84) 965.694.591 | ngoc.vu@konia-group.com

+842839260097
Liên hệ