Webinar: Kỹ Thuật Phần Mềm Tekla – TEKLA TECHNICAL Series #01

TEKLA TECHNICAL Series 01 1

Ghi Hình Buổi Webinar

Thời gian

15g | 26.08.2022

Giải pháp cụ thể cho các vấn đề: 

  • Assembly Hierarchy Levels 
  • Tạo Key plan
  • Trimble Connect sync
  • Chế độ rendering mới cho reference models
  • DSTV cho curved beam.

Đăng ký tham gia và đặt vấn đề với diễn giả để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể trong webinar số sau!


Đơn vị tổ chức:
Công Ty TNHH Konia – Đại Lý Độc Quyền của Trimble Tekla tại Việt Nam

Tư vấn & Hỗ trợ

Kỹ Thuật:

Mr. Hóa – (+84) 964.371.88 | hoa.nguyen@konia-group.com


Chăm Sóc Khách Hàng:

Ms. Ân – (+84) 903.92.07.92 | an.do@konia-group.com


Tư Vấn Kinh Doanh:

Miền Bắc: Ms. Hiền – (+84) 8.222.38886 | thuhien.nguyen@konia-group.com

Miền Nam: Ms. Ngọc – (+84) 965.694.591 | ngoc.vu@konia-group.com

+842839260097
Liên hệ