Webinar – Tekla General Arrangement Drawing series

Ghi hình Phần 2 – Tạo lập bản vẽ mặt bằng: chân cột, mặt đứng

Ghi hình Phần 1 – Giới thiệu về các loại bản vẽ và hướng dẫn về tạo bản vẽ 3D

Để kết nối chuỗi sự kiện Tekla Steel detailing for Office House. KONIA hận hạnh tiếp tục phát triển series về bản vẽ để phổ cập và chia sẻ kiến thức đến cộng đồng hơn nữa

Nội dung

Chuỗi sự kiện này sẽ tập trung vào bản vẽ General Arrangement, hướng dẫn chi tiết và chuyên sâu về bản vẽGeneral Arrangement để các bạn có thể nắm được cách thức vận hành và tạo lập các bản vẽ trong Tekla Structures.

Chi tiết từng buổi

Phần 1 – Giới thiệu về các loại bản vẽ và hướng dẫn về tạo bản vẽ 3D

Phần 2 – Tạo lập bản vẽ mặt bằng: chân cột, mặt đứng

Phần 3 – Tạo các bản vẽ chi tiết tách nút

► Phần 1 – 10g30 ngày 11/11 (thứ năm).► Phần 2 – 10g30 ngày 25/11 (thứ năm).
► Phần 3 – 10g30 ngày 18/11 (thứ năm).
tekla webinar

Diễn giả:

Anh Nguyễn Đức Hóa – Tekla Specialist

Nếu bạn có câu hỏi cần giải đáp, vui lòng liên hệ:

Mr Hóa – hoa.nguyen@konia-group.com
Mr Quang Anh – anh.pham@konia-group.com

Ms Ân – an.do@konia-group.com
(CSKH Tekla – Công ty Konia)

Come back logo footer image 4

Xem thêm

+842839260097
Liên hệ