Webinar: Giải Pháp Toàn Diện Cho Kết Cấu Thép – Tekla Structures

tekla structures steel

Ghi Hình Buổi Webinar

Thời gian

10g | 09.06.2022

Nội dung chính

  • Giới thiệu về giải pháp Tekla Structures cho thiết kế chi tiết kết cấu thép
  • Tạo mô hình kết cấu thép chi tiết chính xác với độ chi tiết cao nhất
  • Tự động xuất khối lượng bản vẽ
  • Kết nối dữ liệu ra máy CNC
  • Kết nối trọn bộ giải pháp với Trimble Connect và Tekla PowerFab

Đơn vị tổ chức:
Công Ty TNHH Konia – Đại Lý Độc Quyền của Trimble Tekla tại Việt Nam

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ

Hỗ Trợ Kỹ Thuật:

Mr. Hóa – (+84) 964.371.88 | hoa.nguyen@konia-group.com


Chăm Sóc Khách Hàng:

Ms. Ân – (+84) 903.92.07.92 | an.do@konia-group.com


Tư Vấn Kinh Doanh:

Miền Bắc: Ms. Hiền – (+84) 8.222.38886 | thuhien.nguyen@konia-group.com

Miền Nam: Ms. Ngọc – (+84) 965.694.591 | ngoc.vu@konia-group.com

+842839260097
Liên hệ