FLASH SALE: Tekla giảm đến 10% cho license ngắn hạn

Add a subheading

Chi tiết: Giảm trực tiếp 10% trên giá bán

Đối tượng: Tất cả Khách hàng doanh nghiệp

Sản phẩm: Tekla Structures Graphite và Diamond, fixed-term 3 tháng, cả 3 loại cấp phép (standard, flex, worldwide)

Thời gian: 15/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023

Điều kiện: Xác nhận đơn hàng và thanh toán trước ngày 31/03/2023.

 

Liên hệ:

Khu vực miền Bắc: Thu Hiền (Ms.): +84822238886 | thuhien.nguyen@konia-group.com

Khu vực miền Nam: Thanh Thủy (Ms.): +84982513250 | thuy.duong@konia-group.com

Có thể bạn quan tâm

       

    Hãy để lại thông tin, KONIA sẽ liên hệ lại ngay trong giờ làm việc!    +842839260097
    Liên hệ